Αρχείο μηνός Μαΐου 2017

Ενημέρωση για την Έφεση στο D.C. Circuit

1 Μαΐου 2017

 Στις 28 Απριλίου, μετά από ενημέρωση και εβδομάδα συζήτησης, το D.C. Circuit αρνήθηκε την αίτηση της FBME Bank για επείγουσα παραμονή (emergency stay). Σύμφωνα με την εξαιρετική φύση  της απαίτησης, το D.C. Circuit σημείωσε απλώς ότι η FBME Bank «δεν ικανοποίησε τις αυστηρές απαιτήσεις για παραμονή, εν αναμονή της προσφυγής», χωρίς να εξετάσει κανένα από τα ειδικά ερωτήματα που παραμένουν ενώπιόν της. Για να διαβάσετε την απόφαση, πατήστε εδώ. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το D.C. Circuit, αρνούμενο την επείγουσα παραμονή, δεν είχε ως στόχο να επιλύσει το βάσιμο της εκκρεμής προσφυγής της FBME Bank για την απόφαση που επικύρωσε τον τελευταίο κανόνα της FinCEN. Αντιθέτως, την ίδια μέρα εξέδωσε εντολή για την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την FBME Bank να ενημερώσει για την έφεσή της. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Η FBME Bank προχωρά αυτή τη στιγμή στην ταχεία προσφυγή της, ώστε να μπορέσει να αποφασιστεί το βάσιμο αυτό το φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ, η FBME Bank ζητά με σεβασμό ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπομονή και να περιμένουν την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου πριν εξετάσουν το τελικό αποτέλεσμα της πρόκλησης της FBME Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες.