Η εξυγίανση της FBME Bank Limited από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίθηκε παράνομη από τα Κυπριακά Δικαστήρια

Μάρτιος 1, 2022

 Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 το Κυπριακό Δικαστήριο έκρινε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και, ειδικότερα η Αρχή Εξυγίανσης, ενήργησαν παράνομα θέτοντας το Κυπριακό υποκατάστημα της FBME Bank Limited, σε εξυγίανση με δηλωμένο σκοπό την πώληση των εργασιών της τράπεζας.

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου εξέδωσε την απόφασή του για την αγωγή που κατατέθηκε στις 24 Ιουλίου 2014 με την οποία αμφισβητήθηκε το μέτρο εξυγίανσης. Εν συντομία, το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου έκρινε ότι τα τελευταία επτάμισι χρόνια η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργούσε παράνομα, καθιστώντας όλες τις αποφάσεις, ενέργειες και αδράνειες ως παράνομες.

Κατά την ημερομηνία της υποτιθέμενης εξυγίανσης, υπήρχαν επαρκή κεφάλαια στην FBME Bank Limited για την πλήρη πληρωμή των καταθετών με μια υπολειμματική αξία που έπρεπε να καταβληθεί στους Μετόχους, οι οποίοι βρίσκονται τελευταίοι στη σειρά σε μια ιεραρχία των πιστωτών. Οι Μέτοχοι κοινοποίησαν ξεκάθαρα το νομικό και εμπορικό παραλογισμό της θέσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από την αρχή και τελικά δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να κινηθούν νομικά.

Από το 2014 οι Μέτοχοι προσπάθησαν να προστατεύσουν τους καταθέτες και την FBME Bank Limited. Οι Μέτοχοι υποστήριξαν τότε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργούσε παράνομα αλλά, παρόλα αυτά, οι Μέτοχοι προέτρεψαν επανελειμμένα την Κεντρική Τράπεζα να συνεργαστεί με τους καταθέτες, με τη ρυθμιστική αρχή της χώρας, την Τράπεζα της Τανζανίας, και με τους Μετόχους για να εργαστούν από κοινού για μια εποικοδομητική και ταχεία έκβαση.

Αντί να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επέτεινε την παρανομία των πράξεών της διορίζοντας παράνομα μια σειρά μη ανεξάρτητων και προφανώς συγκρουόμενων διαχειριστών, σε βάρος των καταθετών και, περαιτέρω, χρησιμοποιώντας κεφάλαια της FBME Bank Limited για να πληρώσει για δικηγόρους και συμβούλους που προσλήφθηκαν με πρωταρχικό σκοπό να βρουν λόγους για τη διαιώνιση του status quo και για να δικαιολογήσουν τη χρήση παράνομων μέτρων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν έχουμε ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα, ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει αφαιρέσει τον τρέχοντα διαχειριστή από την FBME Bank Limited την 1η Μαρτίου 2022.

Οι Μέτοχοι προτρέπουν την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να αποδεχθεί τις αποφάσεις των Κυπριακών δικαστηρίων, να χαράξει μια γραμμή κάτω από τα τελευταία επτάμισι χρόνια παράνομης κακοδιαχείρισης που έχει ενορχηστρώσει, και να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να σταματήσει οποιαδήποτε περαιτέρω διάβρωση κεφαλαίων για την αποπληρωμή όλων καταθέτες.

Οι Μέτοχοι προτείνουν συνάντηση στα γραφεία των δικηγόρων μας αυτή την εβδομάδα για την έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου.