Αρχείο μηνός Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση στους Πελάτες της FBME και στο κοινό

23 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσφατα εμφανίστηκαν στον Τύπο διάφοροι ψευδείς και εξωφρενικοί ισχυρισμοί εναντίον της Τράπεζας FBME, η οποία ανήκει στην FBME Ltd. Για παράδειγμα, έχουμε πρόσφατα κατηγορηθεί ότι ο Manafort και ο Gates διεξάγουν εργασίες με εμάς, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ λογαριασμούς στην FBME, ενώ είναι ευρέως γνωστό ότι έχουν λογαριασμούς με την Τράπεζα Κύπρου. Η Τράπεζα πιστεύει ότι αυτά τα ψέματα έχουν δημιουργηθεί σκόπιμα από ανθρώπους με σκοπό να βλάψουν την FBME εμπορικά. Το χρονοδιάγραμμα αυτής της έκτακτης εκστρατείας ξεκίνησε αμέσως μετά την τελική ακρόαση της διαιτησίας της Διμερής Επενδυτικής Συνθήκης τον Ιούνιο του 2017, μεταξύ των αδελφών Saab και της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι, το οποίο επί του παρόντος περιμένουμε το αποτέλεσμα.

Συνέχεια

Ενημέρωση

14 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσφατα εμφανίστηκαν ψευδείς ισχυρισμοί στα ηλεκτρονικά μέσα κατά της FBME. Αρνούμαστε κατηγορηματικά το υποτιθέμενο αδίκημα και είμαστε σε συνεννόηση με τους δικηγόρους μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πληρέστερη απάντησή μας, σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς, στη δημοσίευση μας με τίτλο «Ανακοίνωση» στο https://fbmeltd.com/announcement/?lang=el .