Αρχείο μηνός Αυγούστου 2016

Διευκρίνιση: Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ διατάζει την Κυπριακή Δημοκρατία να επιτρέψει στους Ιδιοκτήτες και Διευθυντές της FBME Πρόσβαση στην Τράπεζα

7 Αυγούστου 2016

Με δύο αποφάσεις του ημερομηνίας 27 Μαΐου και 26 Ιουλίου 2016, το Διαιτητικό Δικαστήριο που συγκροτείται στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ΔΕΕ) στο οποίο κατέφυγαν οι ιδιοκτήτες της FBME, κύριοι Ayoub Farid Michel Saab και Fadi Saab, εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάσισε ότι οι ενάγοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών γραφείου. Διάφορες πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις από τις κυπριακές αρχές σε σχέση με τις αποφάσεις αυτές έχουν δημοσιευτεί. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως παραπλανητικές.

Συνέχεια

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ Διατάσσει την ΚΤΚ να Επιτρέψει στους Ιδιοκτήτες και Διευθυντές της FBME Πρόσβαση στην Τράπεζα

1 Αυγούστου 2016

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι διέταξε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να επιτρέψει στους μετόχους και διευθυντές της FBME Bank, πρόσβαση στην τράπεζα. Η πρόσβαση τους είχε απαγορευθεί από τις 31 Μαρτίου 2016, από τότε που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) απέλυσε 140 υπαλλήλους στην Κύπρο.

Συνέχεια