Αρχείο μηνός Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση της FBME Bank Ltd

10 Απριλίου 2017

 Μετά από εκτεταμένες αναφορές στον Τύπο σχετικά με την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα και της ΚΤΚ για να αποφευχθεί οποιαδήποτε συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα της FBME, θα θέλαμε να προβούμε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  1. Ο Γενικός Εισαγγελέας και η Διοικητής είναι πολύ ευαίσθητοι στο να αποφύγουν οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τον καταστροφικό χειρισμό – από αυτούς – του θέματος της FBME. Αυτό είναι (από την πλευρά της ΚΤΚ τουλάχιστον) κατανοητό, καθώς η επιθυμία τους να αποφύγουν τον έλεγχο για τη πανωλεθρία είναι κάτι περισσότερο από προφανή.
  2. Αυτό που είναι λιγότερο κατανοητό είναι η αιτιολόγηση της εμπιστευτικότητας, ειδικά όταν (και ο διορισθέντας της Ειδικός Διαχειριστής) διαρρέουν επιλεκτικά μονομερείς και προκατειλημμένες εμπιστευτικές πληροφορίες, κυρίως στον Στέλιο Ορφανίδη της Cyprus Mail.
  3. Δεδομένου ότι η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από την ΚΤΚ και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους – βλέπε Ειδικό Διαχειριστή. – είναι αξιόποινη παράβαση τόσο του νόμου περί ψηφίσματος όσο και του νόμου περί επιχειρήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, περιμένουμε να δούμε αν η ευαισθησία του Γενικού Εισαγγελέα και της Διοικητού θα επεκταθεί στην διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με αυτές τις διαρροές, καθώς και στις διάφορες συνεντεύξεις τύπου / ανακοινώσεις που έγιναν από τον Ειδικό Διαχειριστή και αξιωματούχους της ΚΤΚ στον Τύπο.
  4. Ο Γενικός Εισαγγελέας στηρίζει την ΚΤΚ υπό το πρόσχημα της διεθνούς διαιτησίας κατά της Δημοκρατίας. Ρωτάμε: δεν είναι το δικαίωμα όλων των προσώπων να αναζητούν τα δικαιώματά τους στο δικαστήριο; Και δεν είναι καθήκον του γραφείου του να αποκαλύπτει και να καταδικάζει την κατάχρηση εξουσίας από τους κατόχους δημόσιων υπηρεσιών που αποτελούν την αιτία αυτών των ενεργειών εναντίον της δημοκρατίας; Κρατεί την ίδια θέση ο Γενικός Εισαγγελέας, για παράδειγμα, με μια τοπική αρχή η οποία, λόγω της ακατάλληλα και υποχρεωτικά διέθεσε τη γη ενός ατόμου; Δεν πρέπει το εν λόγω πρόσωπο να ζητήσει προστασία ενώπιον του Δικαστηρίου και, σε αυτή την περίπτωση, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν θα διερευνήσει τη συμπεριφορά της εν λόγω αρχής;
  5. Φυσικά, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ευαίσθητος όταν πρόκειται για την FBME. Οι καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας, η παράνομη χρέωση φόρου προστιθέμενης αξίας σε ήδη υπερβολικά υψηλά τέλη και η παραποίηση της σφραγίδας της τράπεζας, για να μην αναφέρουμε την υπεξαίρεση των τραπεζικών κεφαλαίων από τους προηγούμενους και τους σημερινούς διαχειριστές που έχουν αναφερθεί σε αυτόν, παρέμειναν χωρίς καμία αναγνώριση.
  6. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ΚΤΚ και τα στελέχη της έχουν τον έλεγχο της FBME για δύο χρόνια και 9 μήνες. Σε όλη αυτή την περίοδο η ΚΤΚ έχει δαπανήσει τα λεφτά των καταθετών, αλλά δεν έχει παράσχει καμία επεξήγηση για τα κεφάλαια που έχει χειριστεί. Είναι καιρός η ΚΤΚ και οι Ειδικοί της Διαχειριστές να αιτιολογήσουν αυτά τα έξοδα.
  7. Αντ “αυτού, τέθηκε σε εφαρμογή μια εκστρατεία κατά της FBME, των ιδιοκτητών της και των αρχών της Τανζανίας. Ελπίζουμε, αντί να αναμένουμε ότι ακόμη και σε αυτό το στάδιο, πως οι κυπριακές αρχές και ο Ειδικός Διαχειριστής θα αρχίσουν τελικά να αντιμετωπίζουν την κατάσταση όπως πραγματικά έχει, παρά αυτό που τους λέει η ΚΤΚ.
  8. Ζητούμε από όλους να εξετάσουν: τα τελευταία 5 χρόνια ποιοι ήταν αυτοί που πραγματικά υποστήριξαν την κυπριακή οικονομία με την αγορά κρατικών ομολόγων στην ώρα της κρίσης και την κράτηση του προσωπικού στην απασχόληση; Και ποιος ενήργησε κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης και κατέστρεψε την οικονομία με μονομερείς ενέργειες, απολύοντας 200 μέλη του προσωπικού; Ενώ χιλιάδες λογαριασμοί έχουν κλείσει σε άλλες τοπικές τράπεζες, δεν έχει κλείσει ένας λογαριασμός στην FBME ενώ έχει επιβληθεί συγκριτικό τεράστιο πρόστιμο και τιμωρία στη FBME.
  9. Κάποτε τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν.

FBME Bank Ltd

H FBME Ltd απορρίπτει ψευδή δημοσιεύματα

7 Ιουλίου 2017

Άρθρα που έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν αβάσιμους και ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με διάφορα σφάλματα που έχουν γίνει από την FBME. Εμείς, ως FBME Ltd, απορρίπτουμε εντελώς το γενικό συναίσθημα αυτών των άρθρων καθώς και τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στην περίπτωση των ισχυρισμών που έγιναν σε σχέση με ελέγχους τρίτων, η FBME Ltd θα ήθελε να διευκρινίσει, για τα πρακτικά, ότι όλοι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι που έχουν ανατεθεί από την Τράπεζα ή από Ρυθμιστικούς Οργανισμούς απαλλάσσουν πλήρως την Τράπεζα από τυχόν γενικές και / ή συγκεκριμένες λανθασμένες ενέργειες. Οποιοσδήποτε αντίθετος ισχυρισμός είναι σκόπιμα παραπλανητικός και σκόπιμα ψευδής, με σαφή στόχο να δημιουργήσει μια λανθασμένη εντύπωση τόσο στους δημόσιους όσο και στους επίσημους φορείς.

Διατηρούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας έναντι αυτών των δημοσιεύσεων καθώς και κατά οποιουδήποτε φορέα που έχει παράνομα αποκαλύψει εμπιστευτικές εκθέσεις που είναι ιδιοκτησία της Τράπεζας. Η FBME Ltd θα λάβει όλα τα διαθέσιμα νομικά μέτρα εναντίον αυτών των δημοσιεύσεων που δημοσιεύουν τέτοια νέα. Δυστυχώς, αυτά δυσχεραίνουν τόσο τη φήμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και την Τράπεζα και τους πελάτες της.