Αρχείο μηνός Μαρτίου 2022

Η εξυγίανση της FBME Bank Limited από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίθηκε παράνομη από τα Κυπριακά Δικαστήρια

Μάρτιος 1, 2022

 Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 το Κυπριακό Δικαστήριο έκρινε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και, ειδικότερα η Αρχή Εξυγίανσης, ενήργησαν παράνομα θέτοντας το Κυπριακό υποκατάστημα της FBME Bank Limited, σε εξυγίανση με δηλωμένο σκοπό την πώληση των εργασιών της τράπεζας.

Συνέχεια