Αρχείο μηνός Σεπτεμβρίου 2014

Η FBME ζητά όπως η έρευνα των PWC δοθεί στην δημοσιότητα

6 Αυγούστου 2014

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ξεκίνησε μια εξέταση σχετικά με το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της FBME, η οποία διεξήχθη από τον διεθνή ελεγκτικό οίκο PwC. Οι PwC διεξήγαγαν την έρευνά τους στην FBME μεταξύ 17 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2014. Τα ευρήματα της έκθεσης δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην FBME, στους μετόχους της αλλά ούτε και στο κοινό της Κύπρου εξόσον γνωρίζουμε. Τα ευρήματα της έκθεσης πρέπει να γνωστοποιηθούν.

Συνέχεια

Οι πληρωμές πρέπει να επανεκκινήσουν

6 Αυγούστου 2014

Οι καταθέτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα λεφτά τους στο Κυπριακό παράρτημα της FBME. Οι πληρωμές έχουν ουσιαστικά μπλοκαριστεί από τον Ειδικό Διαχειριστή της Κεντρικής Τράπεζας, παρόλο του ότι ισχυρίζεται ότι εγκρίνει συναλλαγές. Στην πραγματικότητα, ελάχιστες συναλλαγές έχουν πάρει έγκριση. Ο ισχυρισμός της Κεντρικής Τράπεζας ότι αυτή η κατάσταση προκλήθηκε από απουσία ανταποκριτριών τραπεζών, δεν αληθεύει. Υπάρχουν ανταποκρίτριες τράπεζες.

Συνέχεια

Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

5 Αυγούστου 2014

Οι μέτοχοι της FBME Limited, μητρικής εταιρεία της FBME Bank, ξεκίνησαν αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όπου παραθέτουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις ενέργειες που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την διαγωγή του Ειδικού Διαχειριστή από τις 21 Ιουλίου 2014. Η επιστολή αποστάληκε στις 5 Αυγούστου 2014 στην Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Daniele Nouy.

Συνέχεια

Οι μέτοχοι της FBME λένε «Περιμένετε» την Εγκληματολογική Έκθεση

4 Αυγούστου 2014

Ειδικοί εγκληματολογικοί λογιστές από τις ΗΠΑ έχουν αρχίσει την έρευνά τους στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με Πόρισμα Ευρημάτων και Προτεινόμενων Κανονισμών.

Συνέχεια