Αρχείο μηνός Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση

21 Οκτωβρίου 2017

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, και ιδιαίτερα από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η εκστρατεία κατά της FBME και κατά συνέπεια κατά των τελικών πραγματικών ιδιοκτητών της, του κ. Ayoub Farid Michel Saab και του κ. Fadi Michel Saab (αναφέρονται εδώ ως αδελφοί Saab) εντατικοποιήθηκαν μέσω δημοσιεύσεων σε διάφορες εφημερίδες και διαδικτυακούς τόπους.

Συνέχεια