Αρχείο μηνός Ιουνίου 2016

Προειδοποίηση Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων

25 Ιουνίου 2016

Η FBME Limited, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της FBME Bank Limited (η «Τράπεζα»), έχει μάθει ότι ο ειδικός διαχειριστής του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Κύπρο προσπαθεί να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Τράπεζα. Οι προσπάθειες διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας πραγματοποιούνται χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του Νόμιμου Διευθυντή της Τράπεζας στην Τανζανία και της ρυθμιστικής αρχής της Τράπεζας.

Συνέχεια