Αρχείο μηνός Δεκεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου διατάζει την Πρόσβαση σε Σχετικά Έγγραφα στους Δικηγόρους της FBME

4 Δεκεμβρίου 2016

Στις 29 Νοεμβρίου Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου, αφού άκουσε την υπόθεση της FBME εναντίον της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), διέταξε την ΚΤΚ ως την Επιτροπή Εξυγίανσης της Δημοκρατίας, να επιτρέψει την πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με την κατάληψη του Κυπριακού υποκαταστήματος της FBME τον Ιούλιο του 2014, στους δικηγόρους της FBME.

Η ΚΤΚ έχει επτά ημέρες για να συμμορφωθεί.

Η διαταγή αυτή, η οποία αποτελεί σημαντική πρόοδο στη δικαστική διαδικασία, δίνει στη νομική ομάδα της FBME την ευκαιρία να προβεί σε ανασκόπηση της αλληλογραφίας, των εκθέσεων και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Αυτό αποτελεί μέρος της συνέχισης των νομικών ενεργειών σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της FBME το 2014 και στη συνέχεια.

Οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Κύπρου, στο διαιτητικό δικαστήριο στο Παρίσι και οι νομικές ενέργειες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη.