Αρχείο μηνός Ιανουαρίου 2015

Καθορισμός Επιτροπής Διαιτησίας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

26 Ιανουαρίου 2015

 Η επιτροπή διαιτησίας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι έχει καθοριστεί, με διαιτητές που έχουν διοριστεί από τους ιδιοκτήτες της Τράπεζας FBME, την Κυπριακή Δημοκρατία και έναν πρόεδρο για το δικαστήριο. Ένα από τα πρώτα καθήκοντα των εν λόγω διαιτητών είναι να εξετάσουν το επείγον ζήτημα της αποζημίωσης απόρροια των ενεργειών του διαχειριστή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εφόσον η υποβολή διαιτησίας έγινε αποδεκτή από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις 28 Οκτωβρίου 2014.

Συνέχεια

Επανεκπαίδευση στην Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας

23 Ιανουαρίου 2015

 Στα πλαίσια της δέσμευσής της προς την FinCEN, η FBME διεξάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους υπαλλήλους, πράγμα που αντανακλά τη δέσμευσή της στη διατήρηση αυστηρών ελέγχων ανά πάσα στιγμή. Το νέο πρόγραμμα ενισχύει τα ήδη υψηλά επίπεδα κατάρτισης και τους ελέγχους συμμόρφωσης της Τράπεζας. Η έμφαση είναι κυρίως στις πολιτικές που αφορούν καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, γνωρίζω-τον-πελάτη, την καταπολέμηση χρηματοδότησης τρομοκρατίας και οικονομικές κυρώσεις.

Συνέχεια

Διάλογος μεταξύ Τράπεζας FBME και FinCEN

23 Ιανουαρίου 2015

 Στις 21 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ αντιπροσώπων της Τράπεζας FBME και της υπηρεσίας FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Σκοπός ήταν η περαιτέρω συζήτηση της Ανακοίνωσης Πορισμάτων και της Ανακοίνωσης Προτεινόμενων Κανονισμών που εξέδωσε η FinCEN, και που δημοσιοποιήθηκαν στο Ομοσπονδιακό Έγγραφο στις 22 Ιουλίου 2014, καθώς και της απάντησης της Τράπεζας FBME αναφορικά με τις ανησυχίες που περιγράφονται στις Ανακοινώσεις.

Συνέχεια

Το προσωπικό της FBME χαρίζει δέματα αγάπης

8 Ιανουαρίου 2015

Το προσωπικό της Τράπεζας FBME και της FBME Card Services δώρισε τρόφιμα και άλλα είδη για άπορες οικογένειες το μήνα Δεκέμβριο. Εκτός από τρόφιμα, το προσωπικό συνέλλεξε ρουχισμό, κουβέρτες και άλλα είδη οικιακής χρήσης ενώ εισφορές σε μετρητά δόθηκαν για την αγορά τροφίμων. Οι άπορες οκογένειες εντοπίζονται μετά από πρωτοβουλία του προσωπικού.

Συνέχεια