Αρχείο μηνός Ιουλίου 2016

Δικαστής των ΗΠΑ Διατάσσει ΑΝΑΣΤΟΛΗ

22 Ιουλίου 2016

Στις 22 Ιουλίου, 2016 ο Δικαστής Cooper του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κολούμπια των ΗΠΑ, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο διέταξε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της εφαρμογής της τελικής ρύθμισης της επιβολής κυρώσεων εναντίον της Τράπεζας FBME μέχρι νεωτέρας προειδοποίησης από το συγκεκριμένο Δικαστήριο. Συνεπώς, η τελική ρύθμιση της FinCEN δε θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια που οι διάδικοι αναμένουν την περαιτέρω απόφαση του Δικαστηρίου. Μπορείτε να δείτε το Διάταγμα Αναστολής της επιβολής κυρώσεων του Δικαστή Cooper εδώ.

Ισότητα ενώπιον του νόμου; Όχι στην περίπτωση της ΚΤΚ ή της FinCEN

20 Ιουλίου 2016

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ανακοινώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ότι η Ελληνική Τράπεζα, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία της Κύπρου, παρέλειψε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και τις υποχρεώσεις «γνώρισε τον πελάτη σου». Αυτές οι παραλείψεις ή αδυναμίες, είπε η ΚΤΚ, προέκυψαν από τις «…, επιτόπιες εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σεπτέμβριο του 2014, και κάλυπταν τις δραστηριότητες της Ελληνικής Τράπεζας κατά τα προηγούμενα έτη.»

Συνέχεια