Αρχείο μηνός Νοεμβρίου 2015

Η FinCEN Διατάσσεται να Ξεκινήσει Νέα Διοικητική Διαδικασία

8 Νοεμβρίου 2015

Χάριν στην δικαστική διαδικασία των ΗΠΑ, η FinCEN εμποδίστηκε από του να θέσει σε εφαρμογή κυρώσεις οι οποίες θα κατέστρεφαν την FBME, παρόλο που η FBME ανέκαθεν έπαιρνε διορθωτικά μέτρα για θέματα που ανεδείκνυαν οι ελεγκτές ή οι εποπτικές αρχές. Χωρίς την απόφαση του Δικαστή Cooper, η FinCEN θα μπορούσε να εξαφανίσει την FBME, βασιζόμενη σε υποτιθέμενες αποδείξεις τις οποίες επέμενε να κρατεί μυστικές, παρόλο που δεν είχε έγκυρο λόγο για τέτοια απόκρυψη.

Συνέχεια

Απεγνωσμένη και Παράνομη Επίθεση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

6 Νοεμβρίου 2015

Πρόσωπα που διαφωνούν με τα μέτρα που έλαβε μια μικρή ομάδα στελεχών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) ενάντια στην FBME Bank Ltd, έχουν προειδοποιήσει ότι η ΚΤΚ σχεδιάζει να ρευστοποιήσει το κυπριακό υποκατάστημα της FBME, μετά από ανακοίνωση απόφασης της FBME να μετακινήσει κάποιους λογαριασμούς από το Κυπριακό υποκατάστημά της στα κεντρικά γραφεία στην Τανζανία. Το ζητούμενο είναι να βγει η ΚΤΚ από την επικίνδυνη θέση στην οποία η ίδια έβαλε τον εαυτό της. Εάν αυτό το επικίνδυνο και παράνομο σχέδιο τεθεί σε εφαρμογή θα βρει απέναντί του την πλήρη ισχύ του νόμου.

Συνέχεια