Αρχείο μηνός Σεπτεμβρίου 2015

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ κρίνει ότι έχει την δικαιοδοσία στην Διαιτητική Διαδικασία μεταξύ των ιδιοκτητών της FBME Bank και της Κυπριακής Δημοκρατίας

16 Σεπτεμβρίου 2015

Σε Απόφασή του που υπογράφηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι αποφάσισε ότι έχει δικαιοδοσία επί των απαιτήσεων των ιδιοκτητών της FBME Limited (Ενάγοντες) κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εναγόμενοι) σχετικά με τη Συμφωνία Λιβάνου-Κύπρου που διέπει την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών.

Συνέχεια