Αρχείο μηνός Δεκεμβρίου 2014

Η Εκπροσώπηση των Μετόχων της FBME Limited στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

3 Δεκεμβρίου 2014

 Σήμερα ανακοινώθηκε ότι, οι μέτοχοι της FBME Limited έχουν προσλάβει έναν έμπειρο νομικό σύμβουλο για να τους εκπροσωπήσει στο διαιτητικό δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι.  Συνέχεια

Επιφύλαξη Απόφασης Επαρχιακού Δικαστήριου

2 Δεκεμβρίου 2014

 Η δικαστής του Επαρχιακού Δικαστήριου επιφυλάχθηκε να αποφανθεί στη συμπληρωματική ένορκη δήλωση των μετόχων της FBME την 1η Δεκεμβρίου, αφοτού άκουσε τις γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις σχετικά με την υποβολή αίτησης διαιτησίας στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι. Όπως είθισται, η δικαστής επιφύλαξε την απόφασή της για το θέμα αυτό για μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς και για την προσωρινή αίτηση των μετόχων για να σταματήσει η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της FBME στην Κύπρο και την παρεμπόδιση λήψης μέτρων από τον Διαχειριστή της Κεντρικής Τράπεζας για την περαιτέρω καταστροφή των δραστηριοτήτων της Τράπεζας.