Ανακοίνωση

21 Οκτωβρίου 2017

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, και ιδιαίτερα από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η εκστρατεία κατά της FBME και κατά συνέπεια κατά των τελικών πραγματικών ιδιοκτητών της, του κ. Ayoub Farid Michel Saab και του κ. Fadi Michel Saab (αναφέρονται εδώ ως αδελφοί Saab) εντατικοποιήθηκαν μέσω δημοσιεύσεων σε διάφορες εφημερίδες και διαδικτυακούς τόπους.

Στην πραγματικότητα, αυτό που άρχισε και συμβαίνει είναι μια ανελέητη, ευσυνείδητη, δυσφημιστική και / ή οργανωμένη δυσφημιστική εκστρατεία που αποσκοπούσε στην πλήρη και / ή ανεπανόρθωτη καταστροφή της φήμης τόσο της Τράπεζας όσο και των αδελφών Saab. Αυτοί που δυσφημίζουν δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στους πελάτες της Τράπεζας.

Αυτές οι ψευδείς, δυσφημιστικές και καταστρεπτικές δημοσιεύσεις συχνά αναπαράγονται στην Κύπρο από έναν Στέλιο Ορφανίδη, έναν από τους κατηγορούμενους, σε αγωγή κατά της δυσφήμησης που άσκησαν οι αδελφοί Saab ενώπιον των δικαστηρίων στην Κύπρο.

Από την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου το 2014, με την οποία αποφάσισε να θέσει και έθεσε την Τράπεζα στη λεγόμενη Εξυγίανση, οι αδελφοί Saab αγωνίστηκαν, χρησιμοποιώντας δικούς τους πόρους, για να υπερασπιστούν την Τράπεζα, των πραγματικών συμφερόντων και των συμφερόντων των πελατών της, ιδιαίτερα των Καταθετών τους, που είναι ανάμεσα των θυμάτων της κατάστασης που δημιουργείται από τις καταστρεπτικές ενέργειες των Αρχών, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται σε εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες.

Ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί αμείωτα. Τα συμφέροντα των καταθετών της Τράπεζας είναι υψίστης σημασίας και αντιμετωπίζονται ως τέτοια από τους αδελφούς Saab. Από την άποψη αυτή, οι αδελφοί Saab είχαν και δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση παρά να επιδιώκουν έντονα τα δικαιώματά τους, ασκώντας νομικές διαδικασίες, όπου αυτό είναι νομικά δυνατό, εναντίον εκείνων που, χωρίς να διεξάγουν ορθή έρευνα πραγματικών και αληθινών γεγονότων, προβαίνουν και δυσφημίζουν την Τράπεζα και τους τελικούς μετόχους με τον προαναφερθέντα τρόπο.