Ενημέρωση περί Διαιτησίας

13 Δεκεμβρίου 2014

 Η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να απαντούσε μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ), σε σχέση με την αίτηση για διαιτησία από τους ιδιοκτήτες της Τράπεζας FBME. Η Δημοκρατία ζήτησε επιπλέον χρόνο, ο οποίος της έχει παραχωρηθεί, και η νέα ημερομηνία είναι η 7η  Ιανουαρίου.

Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ με έδρα το Παρίσι, ιδρύθηκε το 1923 και οδήγησε την ανάπτυξη της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, όπως είναι γνωστή σήμερα. Το Δικαστήριο επίλυει διαφορές μεταξύ μερών με μια ουδέτερη ρύθμιση, και οι αποφάσεις του έχουν ευρεία διεθνή αναγνώριση. Περίπου 145 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 για την «Αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων». Από την ίδρυσή του, το Δικαστήριο έχει διαιτητεύσει σε περισσότερες από 20.000 περιπτώσεις.

Το ΔΕΕ ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1919 και είναι η μεγαλύτερη και ο πιο αντιπροσωπευτικός επιχειρηματικός οργανισμός στον κόσμο. Μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, έχει αδιαμφησβήτητη εξουσία στη δημιουργία κανόνων που διέπουν την διεξαγωγή επιχειρήσεων πέραν των εθνικών συνόρων.

Οι μέτοχοι της FBME κατάθεσαν αίτηση διαιτησίας στο ΔΕΕ κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη συμφωνία για την αμοιβαία προστασία των επενδύσεων, μεταξύ του Λιβάνου και της Κύπρου, της 9ης Απριλίου 2001. Η αίτηση είναι σε σχέση με την απαλλοτρίωση του υποκαταστήματος της Τράπεζας FBME στην Κύπρο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την προσπάθεια εξαναγκαστικής πώλησης ενός υγιούς και με ψηλή ρευστότητα ιδρύματος.

Οι μέτοχοι ζήτησαν τον άμεσο διορισμό Διαιτητικού Δικαστηρίου για την ταχεία επίλυση της διαφοράς, προτού επέλθει ανεπανόρθωτη βλάβη από τις ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Επιδιώκουν αποζημίωση για τις ζημιές ως αποτέλεσμα των παράνομων ενεργειών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται τουλάχιστον σε 500 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.