Κλείσιμο Τράπεζας

28 Ιουλίου 2014

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κάτω από την ιδιότητα της σαν Αρχή Εξυγίανσης της FBME Bank, ανακοίνωσε στην διαδικτυακή της σελίδα ότι την αναστολή των δραστηριοτήτων του Κυπριακού παραρτήματος της FBME Bank, συμπεριλαμβανομένου εντολές πελατών για μεταφορές και άλλες πληρωμές,  παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου και Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014. Η εντολή για αναστολή εργασιών μπήκε σε ισχύ από το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου.

Ενώ το Κυπριακό παράρτημα της FBME δεν είναι τώρα επισήμως κλειστό, παραμένει ανίκανο να εκτελέσει πληρωμές από καταθέσεις πελατών έπειτα από οδηγίες που δόθηκαν από τον Ειδικό Διαχειριστή που διορίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα.