Πως γίνεται να καταχρώνται τις καταθέσεις της FBME για κάλυψη της Ασφάλισης Καταθέσεων;

9 Φεβρουαρίου 2015

Κυκλοφορούν φήμες ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σκοπεύει να καταχραστεί τις καταθέσεις της FBME για πληρωμή ασφαλίστρων σχετικά με την ασφάλιση προστασίας καταθέσεων, ουσιαστικά υποχρεώνοντας την FBME να πληρώσει διπλά για το ίδιο πράγμα. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι η πρόθεση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία γνωρίζει πολύ καλά πως δεν υπάρχει νομική βάση γι αυτό. Θα πρέπει όμως να εξετάσει τις προφορικές δηλώσεις του Διαχειριστή που η ίδια διόρισε, του κ. Ντίνου Χριστοφίδη.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Χριστοφίδης πόρρω απέχει από το να είναι τραπεζίτης, εν τούτοις κάποιος πρέπει να τον συμβουλεύσει σχετικά με το τραπεζικό δίκαιο. Το Κυπριακό υποκατάστημα της Τράπεζας FBME πλήρωνε ανελλιπώς την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για ασφαλιστική προστασία καταθέσεων από το 2004 μέχρι το τέλος του 2007 σε Κυπριακές λίρες, και έκτοτε σε Ευρώ. Αυτό είναι γεγονός, και μπορεί εύκολα να εξακριβωθεί.

Τώρα, ο κ. Χριστοφίδης λέει ότι κεφάλαια της FBME τα οποία κατέχει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, και τα οποία ανέρχονται σε ΕΥΡ 140-150 εκατομμύρια, θα χρησιμοποιηθούν για πληρωμή των καταθετών σύμφωνα με το σχέδιο ασφάλισης. Δεν είναι αυτό ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και δεν έχει ήδη λάβει τα ασφάλιστρα από την FBME για να μπορέσει να το πράξει;

Και στα δύο ερωτήματα η απάντηση είναι ναι. Ο Διαχειριστής δεν μπορεί να φτιάχνει κανόνες καθοδόν, και δεν μπορεί να σφετερίζεται τις καταθέσεις της FBME για να καλύψει κάτι το οποίο είναι ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας και του σχεδίου της για ασφάλεια καταθέσεων.

Τα γεγονότα:

  • Τα κεφάλαια της Τράπεζας FBME που κατέχει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπερβαίνουν τα ΕΥΡ 140 εκατομμύρια.
  • Τα υπόλοιπά της κεφάλαια που είναι διεσπαρμένα σε άλλα ιδρύματα υπερβαίνουν τα ΕΥΡ 1,7 δισεκατομμύρια, καθιστώντας την ρευστότητα της Τράπεζας στο 90%. Με άλλα λόγια, είναι μία από τις πιο φερέγγυες τράπεζες και πολύ πιο πάνω από όλους του διεθνείς πήχεις.
  • Ως εκ τούτου, είναι αβάσιμη η θέση του Διαχειριστή ότι έχει ανησυχίες για τη ρευστότητα του Κυπριακού υποκαταστήματος της Τράπεζας FBME.
  • Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οφείλει να μελετήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Βασιλείας σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν λήψη μέτρων εξυγίανσης, και ίσως ακόμα να τα στείλουν στον Διαχειριστή. Θα μπορούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε, μια και έχουμε αντίτυπο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών για παραπομπή.

Χρηματοοικονομικοί Δείχτες:

Τοποθετήσεις προς Καταθέσεις                                              89.13%

Τοποθετήσεις και Ομόλογα προς Συνολικές Καταθέσεις    103.29%

Μεικτά Δάνεια προς Καταθέσεις                                              16.58%

Καθαρά Δάνεια προς Καταθέσεις                                            10.28%