Η Καταγγελία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Προχωρεί

14 Φεβρουαρίου 2015

Τα εναρκτήρια επιχειρήματα έχουν υποβληθεί για τις ακροάσεις της Κυπριακής Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, αναφορικά με την καταγγελία της Επιτροπής κατά της JCC Payment Systems Limited, των μετόχων της και των άλλων τραπεζών, σε σχέση με την έκδοση καρτών πληρωμής και παροχή υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών. Οι ακροάσεις επαναρχίζουν την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.