Στις 31 Μαρτίου η Συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου

27 Μαρτίου 2015

Η νέα ημερομηνία για την συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης της FBME θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τον τύπο.

Αρχικά, η Επιτροπή θα πραγματοποιούσε την συζήτηση/εξέταση στις 17 Φεβρουαρίου. Αυτή αναβλήθηκε μετά από αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη λόγω των πιθανών επιδράσεων στις διάφορες νομικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, http://www.parliament.cy/easyconsole.cfm/id/326, στη συνεδρίαση στις 31 Μαρτίου κλήθηκαν να παραστούν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών, η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο Εκτελεστικός Σύμβουλος και ο τέως Εκτελεστικός Σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και η Προϊσταμένη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).