Το Επαρχιακό Δικαστήριο αγνοεί την Αίτηση της FBME για Διαιτησία

19 Δεκεμβρίου 2014

 Χθες, 18 Δεκεμβρίου 2014, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, εξέδωσε μια ανακοίνωση που περιείχε αόριστες και ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με μια απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου.

Παρόλο που το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας απέρριψε την ενδιάμεση αίτηση των μετόχων της Τράπεζας FBME για αποτροπή της πώλησης του κυπριακού υποκαταστήματος της Τράπεζας, η ακρόαση για τη διαιτησία στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) στο Παρίσι θα προχωρήσει, ως αναμενόταν. Επιπρόσθετα, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οι μέτοχοι της FBME θα εφεσιβάλουν την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου και θα ακολουθήσουν άλλες νομικές οδούς.

Εν τω μεταξύ, οποιεσδήποτε ενέργειες εκ μέρους της Αρχής Εξυγίανσης για απαλλοτρίωση του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME θα τύχουν σθεναρής αντίστασης με κάθε νομικό μέσο. Οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα συνομιλήσουν με την Αρχή Εξυγίανσης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, θα θεωρηθούν από την Τράπεζα FBME ως συνεργοί.

Η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου καθόλου δεν αναλογεί σε απώλεια ή ακόμη και οπισθοδρόμηση. Το μόνο που συνέβηκε είναι ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να αφήσει την ενδιάμεση αίτηση να σταματήσει την πώληση, ενόσω συνεχίζεται η διαιτησία στο Παρίσι.

Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο δεν θα μπορούσε να αποφανθεί κατά πόσο οι ιδιοκτήτες της FBME, ο Ayoub-Farid M Saab και ο Fadi M Saab, θεωρούνται ως «επενδυτές» σύμφωνα με τη Σύμβαση Λιβάνου-Κύπρου επειδή το θέμα αυτό εμπίπτει μέσα στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διαιτητικού Δικαστηρίου του ΔΕΕ στο Παρίσι. Η μετοχική δομή της Τράπεζας FBME είναι γνωστή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία είναι επόπτης της Τράπεζας εδώ και 32 χρόνια.

Κατά τα άλλα, η ουσία παραμένει ως έχει, ότι δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία διόρισε τους διαιτητές της για την Διαιτησία στο ΔEΕ, οι οποίοι μαζί με τον διαιτητή που διόρισαν οι Ενάγοντες, οι αδελφοί Saab, θα διορίσουν Πρόεδρο της Διαιτησίας. Μέσα στις επόμενες λίγες βδομάδες, η Δικαστική Διαιτησία θα συσταθεί, ως το δικαστικό σώμα που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίσει το καθεστώς των «επενδυτών».

Οι μέτοχοι της FBME εκφράζουν την ακλόνητη πεποίθηση ότι η υπόθεση ενώπιον του ΔΕΕ θα χαίρει το μέγιστο επαγγελματισμό και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Οι υπαινιγμοί της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στην ανακοίνωσή της της 18ης Δεκεμβρίου είναι αναληθείς και αβάσιμοι. Από ότι φαίνεται, είναι κι αυτό μέρος της συνεχιζόμενης εχθρικής αντιμετώπισης κατά της FBME.

Υπενθυμίζεται ότι, από την αρχή της υπόθεσης, στις 21 Ιουλίου 2014, ούτε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ούτε ο Διαχειριστής της, έχουν ποτέ διαβουλευτεί με την Τράπεζα FBME, τους ιδιοκτήτες της, ή το ρυθμιστή της, την Τράπεζα της Τανζανίας, σχετικά με την προτεινόμενη πώληση του κυπριακού υποκαταστήματος.