Είναι παράνομη η άνιση μεταχείριση;

10 Σεπτεμβρίου 2014

Ο διαχειριστής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει εκδώσει μια επιπλέον δήλωση -πατήστε εδώ-  ενδυναμώνοντας την απόφασή του όπως κάποιοι πελάτες του Κυπριακού παραρτήματος της FBME Bank θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα τους σε ποσά μέχρι και ΕΥΡΩ 10,000 ημερησίως. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτήν την ανακοίνωση, αλλά είναι καλό που το επαναβεβαιώνει.

Όμως προκαλούμε τον ισχυρισμό ότι όλα δουλεύουν «ομαλά». Αυτή δεν είναι η περίπτωση για αυτούς που δεν έχουν λογαριασμό με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία είναι η μόνη τράπεζα που ο διαχειριστής επέτρεψε να γίνονται εξουσιοδοτημένες πληρωμές. Επίσης, ρωτούμε, ποιά είναι η δικαιολογία για πάγωμα τόσων πολλών λογαριασμών; Οι ιδιοκτήτες αυτών των λογαριασμών σίγουρα δεν νιώθουν ότι οτιδήποτε λειτουργεί ομαλά μέχρι τώρα.

Χρειάζεται να υπάρχει ισότητα στην διαχείριση του πελατολογίου της Τράπεζας, αλλιώς πρέπει να δοθεί τουλάχιστον κάποια εξήγηση. Το άρθρο από τη Fitch Ratings Agency έκανε σοβαρή αναφορά στον κίνδυνο άνισης μεταχείρισης, και ο Διαχειριστής δρα ξεκάθαρα εναντίον καταθετών της ιδίας κατηγορίας, αυθαίρετα και μεροληπτικά. Όπως ενημερωνόμαστε, αυτές οι πράξεις δεν είναι μόνο άδικες, αλλά και παράνομες.

Εν τω μεταξύ, τα παράπονα των πελατών συνεχίζουν να συσσωρεύονται προς τον Διαχειριστή και τους χρηματοδότες του στην Κεντρική Τράπεζα, και επιβάλλεται να ρωτήσουμε «τί κάνουν για αυτό»; Αυτή η στάση πλήττει περαιτέρω την αξιοπιστία της FBME αλλά και της  Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπάρχει μια εσκεμμένη στρατηγική που στοχεύει στην απώλεια εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα και ήταν αυτό το μυστικό σκεπτικό από την αρχή;

Η FBME Limited, η μητρική εταιρεία της Τράπεζας, συνεχίζει να ρωτά γιατί ο ρυθμιστής του Κυπριακού υποκαταστήματος δεν συντονίζεται με τον Νόμιμο Διαχειριστή των κεντρικών γραφείων της Τράπεζας με σκοπό να φέρει τον οργανισμό πίσω, υπό την εύρυθμη διαχείριση των ανώτερων διευθυντών της.