Μονάχα 120 Καταθέτες της FBME Έκαναν Αίτηση για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών

30 Απριλίου 2016

Έχει επιβεβαιωθεί ότι μόνο 120 από τους 6.500 ασφαλισμένους καταθέτες του υποκαταστήματος της FBME Bank στην Κύπρο έχουν υποβάλει αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στο πλαίσιο του συστήματος προστασίας των καταθέσεων της. Το σύστημα αυτό πληρώνει κατ “ανώτατο όριο 100.000 ευρώ για κάθε όνομά του κατόχου λογαριασμού σε πληγείσα τράπεζα – οτιδήποτε πιο πάνω από αυτό το ποσό χάνεται.

Γιατί τόσο λίγοι; Ο προφανής λόγος είναι ότι υπάρχει μια πλήρης κατάρρευση της εμπιστοσύνης της τραπεζικής εποπτείας της Κύπρου, η οποία για αρκετά χρόνια – και όχι μόνο σε σχέση με την FBME Bank – έχει δείξει ακραία κακή πίστη προς τους πελάτες των τραπεζών. Αυτή η δυσπιστία είναι εξίσου ισχυρή μεταξύ των Κυπρίων και μη Κυπρίων κατόχων λογαριασμών (οι Κύπριοι αποτελούν περίπου το 10 τοις εκατό της πελατειακής βάσης της FBME).

Με απλά λόγια, οι πελάτες ανησυχούν ότι με την αίτηση στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών της ΚΤΚ, θα χάσουν τα δικαιώματά τους για να φέρουν μελλοντική δράση κατά της ΚΤΚ για τη σοβαρή και παράνομη κακοδιαχείριση της FBME, μιας υγιούς τράπεζας. Αν υπογράψουν τώρα, θα μπορούσε να σημαίνει ότι πολλοί καταθέτες θα χάσουν το υπόλοιπο των χρημάτων τους, παρά το γεγονός ότι η FBME έχει άφθονα κεφάλαια για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις.

Λέγεται ότι η ΚΤΚ ανησυχεί έντονα για την αδυναμία της να πληρώσει ακόμη και αυτούς τους λίγους καταθέτες οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι της ΚΤΚ κατηγορούν το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό του Κυπριακού υποκαταστήματος της FBME το οποίο έχει κατέβει σε απεργία. Οτιδήποτε παρά να αναγνωρίσουν τη δική τους ανικανότητα για λύσουν αυτή την κατάσταση παρά το γεγονός ότι είχαν πολλές ευκαιρίες να επιλύσουν το πρόβλημα με όλους τους εργαζόμενους, εκείνους που έχουν απολυθεί χωρίς νόμιμη αιτία και με αυτούς που προσπαθούν να κρατήσουν. Το γεγονός είναι ότι η ΚΤΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο πάνω σε όλα στο Κυπριακό υποκατάστημα της FBME για 21 μήνες, περίοδο κατά την οποία έλεγξε τους λογαριασμούς του υποκαταστήματος, στο πλαίσιο του καθεστώτος προστασίας των καταθέσεων και δεν χρειαζόταν να περιμένει τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στην εργασία τους για να κάνουν τις πληρωμές. Οι αξιωματούχοι της ΚΤΚ έχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στα χέρια τους – ή θα έπρεπε να έχουν, αν έχουν εργαστεί με οποιαδήποτε επιμέλεια.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και η Κύπρου, τα κεφάλαια για την καταβολή στους ασφαλισμένους καταθέτες δεν θα πρέπει να προέρχονται από τις καταθέσεις της FBME που κατακρατούνται από την ΚΤΚ, αλλά από το δικό της ασφαλιστικό ταμείο της ΚΤΚ, στο οποίο η FBME και άλλες τράπεζες στην Κύπρο θα έπρεπε να συνέβαλαν για αρκετά χρόνια. Τι συμβαίνει με αυτό το ταμείο και γιατί δεν χρησιμοποιείται για το σκοπό που, από το νόμο, δημιουργήθηκε;

Έτσι, τι έχουμε; Μια παράνομη απόπειρα να ρευστοποιήσει το υποκατάστημα μιας ρευστής τράπεζας, ένα ύπουλο μέτρο για να παρακάμψει τα δικαστήρια, μια παράνομη απόλυση των εργαζομένων, και ένα τέχνασμα για να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των καταθετών για να πληρώσει τη δική της ασφάλιση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταθετών έχουν αντιληφθεί τις εξαιρετικές αμφίβολες ενέργειες της ΚΤΚ.