Η Πρόταση Τροποποίησης του Νόμου Εξυγίανσης Ξεγυμνώνει τα Τραγικά Λάθη της ΚΤΚ

8 Οκτωβρίου 2015

Η πρόταση τροποποίησης του περί Εξυγίανσης Νόμου, η οποία κατατέθηκε στην επιτροπή οικονομικών της Βουλής αυτή τη βδομάδα, φανερώνει πόσο τραγικά λανθασμένη και παράνομη ήταν η εφαρμογή του εν λόγω νόμου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) επί του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME τον Ιούλιου του 2014. Την ίδια ώρα καταδεικνύει ότι οι αρχές επιθυμούν η εφαρμογή αυτού του νόμου να είναι επιλεκτική, προσθέτοντας έτσι διάκριση στην αδικία.

Σύμφωνα με αναφορές στα ΜΜΕ, η πρόταση τροποποίησης στο Νόμο Εξυγίανσης μεταφέρει το δικαίωμα διορισμού ειδικού διαχειριστή μιας αφερέγγυας τράπεζας από την ΚΤΚ στους πιστωτές του ιδρύματος. Έγινε αναφορά στην Λαϊκή Τράπεζα, η οποία έκλεισε τον Μάρτη του 2013 με τεράστια χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων, τα οποία επωμίστηκαν οι ανεξασφάλιστοι καταθέτες και άλλοι πιστωτές. Σύμφωνα με την τροπολογία, οι πιστωτές θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν ειδικό διαχειριστή για να τους εκπροσωπεί.

Αυτή η πρόταση τροποποίησης υποβάλλεται μετά από 30 μήνες δημόσιας κατάκρισης των ενεργειών της ΚΤΚ.

Οι ίδιες δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι τα πρόσωπα που προωθούν αυτή την τροποποίηση προσπαθούν να επιτύχουν εφαρμογή της μόνο στην περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας. Κάτι τέτοιο θα εξαιρούσε τους καταθέτες και μετόχους της FBME από το να έχουν τα ίδια δικαιώματα, ενώ διάφορες εφημερίδες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την επιλεκτική και προνομιακή εφαρμογή του Νόμου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της θλιβερής ιστορίας, οι κυπριακές αρχές, εκπροσωπούμενες από την ΚΤΚ, επανειλημμένα παραβίασαν την κυπριακή νομοθεσία και κανονισμούς, χρησιμοποιώντας τους αναλόγως με το πώς εξυπηρετούνταν τα ιδία συμφέροντά για κάλυψη των ιδίων λαθών. Ο περί Εξυγίανσης Νόμος, που ψηφίστηκε το 2013 για τις χρεοκοπημένες Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου, δεν προοριζόταν για εφαρμογή σε τράπεζες με υψηλό δείχτη ρευστότητας και φερεγγυότητας, όπως το κυπριακό υποκατάστημα της FBME. Αυτή η τροπολογία που θα επιτρέπει επιλεκτική εφαρμογή του νόμου αμαυρώνει την εικόνα ακόμη περισσότερο. Πού έχει πάει η αρχή της ίσης μεταχείρισης;

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του υφιστάμενου Νόμου Εξυγίανσης από την ΚΤΚ επί του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME συγκρούεται με Ευρωπαϊκούς νόμους και οδηγίες, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η Εξυγίανση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις χρεωκοπημένων τραπεζών και ως ύστατο μέτρο. Βασικά, η ΚΤΚ παραβίασε όλους τους κανόνες, τόσο τους δικούς της όσο και της ΕΕ. Και συνεχίζει να το κάνει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να παρατηρεί την κατάσταση.

Η ΚΤΚ επιδεινώνει τα λάθη της με το να συνεχίζει να συμπεριφέρεται εκδικητικά κατά των συμφερόντων της Τράπεζας, των καταθετών της, των υπαλλήλων, των συνεργατών και των μετόχων. Αυτό εξανάγκασε τους μέτοχους της FBME Bank να αναζητήσουν αποζημιώσεις μέσω διεθνούς διαιτησίας. Το Διαιτητικό Δικαστήριο στο ΔΕΕ στο Παρίσι έχει αποφανθεί ότι είναι αρμόδιο να επιδικάσει την υπόθεση, και η διαδικασία προχωρεί με την επιμέτρηση των ζημιών και καταλογισμό αποζημιώσεων.

Έπονται νεότερα!