Η FBME Λαμβάνει Νέα Μέτρα για να Επανακτήσουν οι Καταθέτες Πρόσβαση στα Λεφτά τους

31 Οκτωβρίου 2015

 H FBME Bank Limited έχει θέσε σε εφαρμογή σχέδιο μεταφοράς καταθέσεων από το υποκατάστημά της στην Κύπρο στα κεντρικά της γραφεία στην Τανζανία, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στους καταθέτες να έχουν πρόσβαση στα λεφτά. Και αυτό μετά τον περιορισμό των αναλήψεων που επιβλήθηκε στους καταθέτες στο ευτελές ποσό των 1.000 ευρώ την εβδομάδα, που σε ορισμένες περιπτώσεις αναλογούσε σε παρεμπόδιση πρόσβασης στους λογαριασμούς, κατόπιν εντολών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), η οποία ανέλαβε τον έλεγχο του υποκαταστήματος της FBME στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2014.

Η FBME απέστειλε επιστολές στην ΚΤΚ σε μια ακόμη προσπάθεια να εξασφαλίσει τη συνεργασία των κυπριακών αρχών προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρώτη επιστολή στάλθηκε στις 20 Οκτωβρίου, με μια δεύτερη την περασμένη βδομάδα για να παροτρύνει την Κεντρική Τράπεζα να δώσει μιαν απάντηση. Ακόμη δεν έχουμε πάρει απάντηση για το συγκεκριμένο αίτημα, για τη μεταφορά των καταθέσεων στην Τανζανία.

Της ενέργειας αυτής προηγήθηκε επικοινωνία μεταξύ της FBME Bank και πολλών εκ των καταθετών της για να διανοιχθεί μια νέα οδός ούτως ώστε να επανακτήσουν οι καταθέτες πρόσβαση στα χρήματά τους. Ταυτόχρονα, προσφέρει στις κυπριακές αρχές μια διέξοδο από τη δύσκολη θέση του να αναλάβει η ΚΤΚ την ευθύνη την πληρωμή ολόκληρων των ασφαλισμένων καταθέσεων του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 μηνών, η FBME ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες για να υποβοηθήσει τους πελάτες της να ανακτήσουν τον έλεγχο των κεφαλαίων τους που βρίσκονται στο κυπριακό υποκατάστημά της. Αυτές συμπεριλαμβάνουν προσπάθειες για διάλογο και συνεργασία με την ΚΤΚ, αγωγές στα δικαστήρια και προσφυγή σε διεθνή διαιτησία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο Παρίσι. Χωρίς να εξηγεί τους λόγους, η ΚΤΚ έχει επανειλημμένα απορρίψει τέτοιες προσεγγίσεις, βλάπτοντας παράλληλα την υπόληψή της, στοιβάζοντας δικηγορικά έξοδα που επιβαρύνουν τους Κύπριους φορολογούμενους, και το πιο σοβαρό κίνδυνο να χάσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε ενδεχόμενη πληρωμή αποζημιώσεων.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν με την απόφαση της ΚΤΚ να αναλάβει το υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2014, χρησιμοποιώντας το διάταγμα εξυγίανσης, το οποίο δεν είχε καμία νομική βάση. Απέκλεισε κάθε πρόσβαση στους λογαριασμούς για έξι εβδομάδες και προσπάθησε να πωλήσει το υποκατάστημα χωρίς να καταφύγει στους ιδιοκτήτες ή διευθυντές της. Στη συνέχεια, η ΚΤΚ διόρισε διαχειριστές για να πωλήσουν ή να ρευστοποιήσουν το υποκατάστημα χωρίς να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της παρανομίας και των δράσεων της. Κατά ένα ειρωνικό τρόπο, ευθύς εξαρχής, η ΚΤΚ είπε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για την προάσπιση των συμφερόντων των καταθετών, κάτι που έχει εμφανώς αποτύχει να κάνει στις επόμενες αποφάσεις της.

Η επιβολή μέτρων εξυγίανσης κατά του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME στην Κύπρο πάρθηκε χωρίς να ενημερωθεί ο ρυθμιστής του υποκαταστήματος, η Τράπεζα της Τανζανίας, οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές της. Ήταν μόνο μία από μια σειρά καταστροφικών πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί από την ΚΤΚ και των αντιπροσώπων της σε όλο τον τραπεζικό τομέα, προκαλώντας σοβαρές εγχώριες και διεθνείς επικρίσεις. Ένα μεγάλο μέρος αυτής έχει προέλθει από τη Μονάδα Εξυγίανσης της ΚΤΚ με επικεφαλής τον πολύ εκτεθειμένο Μιχάλη Στυλιανού.

Η ΚΤΚ και όργανα εξυγίανσης της έχουν στριμωχτεί σε μια γωνία και η καλύτερη επιλογή τους είναι τώρα να αφήσουν τους καταθέτες να μετακινηθούν στην Τανζανία, εκείνοι που επιλέγουν να το πράξουν. Η FBME θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τις αρχές της Κύπρου για να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για τους καταθέτες.