Η FBME Card Services Μετακομίζει

6 Οκτωβρίου 2015

Το προσωπικό της FBME Card Services έχει μεταστεγαστεί στο νεόκτιστο οίκημα της FBME στην Λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία. Οι υπάλληλοι αυτοί, που προηγουμένως ήταν τοποθετημένοι στην Λεωφόρο Μακαρίου Γ’, αποτελούν το πρώτο μέρος του προσωπικού που μετακινείται.

Η κατασκευή του κτιρίου της FBME ξεκίνησε το 2010 και ήταν προγραμματισμένη για ολοκλήρωση περί τα τέλη του 2014. Η επιβολή στην FBME μέτρων Εξυγίανσης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) πέρσι τον Ιούλιο προκάλεσε σοβαρή καθυστέρηση στο έργο, λόγω παρεμπόδισης στην πληρωμή των εργασιών.

Το ίδιο διάταγμα ανάγκασε την FBME Card Services να αναστείλει τις εργασίες της στις 7 Αυγούστου 2014 λόγω του παγώματος των λογαριασμών της στο κυπριακό υποκατάστημα της FBME Bank, μια απόφαση για την οποία ουδέποτε δόθηκαν εξηγήσεις από την ΚΤΚ και η οποία αντίκειται στου ίδιους τους κανόνες της. Η ενέργεια αυτή παραβίασε επίσης τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Βασιλείας, οι οποίοι απαιτούν ότι μέτρα Εξυγίανσης που επιβάλλονται σε μία καταρρέουσα τράπεζα – κάτι το οποίο η FBME Bank φυσικά δεν ήταν – πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή έτσι ώστε να μην υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλες επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα.

Μη έχοντας πρόσβαση στα χρήματά της, η FBME Car Services αναγκάστηκε να αποδεσμεύσει 72 υπάλληλους, καθώς και ακόμη 3 τις επόμενες μέρες. Ο πυρήνας όμως των διευθυντών έχουν παραμείνει, και έχουν μετακινηθεί στον νέο κτίριο.

Παρά την αναστολή των εργασιών της, η FBME Card Services εξακολουθεί να είναι ενεργή στην καταγγελία κατά της JCC Payment Systems, των μετόχων της και άλλων τραπεζών, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Τον Απρίλιο 2014 η Επιτροπή ανακοίνωσε την προκαταρκτική της απόφαση κατά της JCC για μονοπωλιακές και μη-ανταγωνιστικές πρακτικές και διεξήγαγε περαιτέρω ακροάσεις τον Φεβρουάριο και Μάρτιο αυτού του χρόνου. Η επίσημη απόφαση αναμένεται.

Ιστορικό Αγοράς Επεξεργασίας Καρτών στη Κύπρο

Η JCC ιδρύθηκε το 1989 και αρχικά ανήκε σε 10 πιστωτικά ιδρύματα. Σήμερα, η Τράπεζα Κύπρου κατέχει το 75% του μετοχικού κεφαλαίου, με το υπόλοιπο να κρατείται από μια κοινοπραξία απαρτιζόμενη από τις Ελληνική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank. Αρχικά, η JCC είχε το μονοπώλιο της κυπριακής αγοράς επεξεργασίας καρτών και απόκτησης πληρωμών, και κάτι τέτοιο διαφαινόταν από το επίπεδο των χρεώσεων στους εμπορευόμενους. Ήταν υψηλές, από τις πιο ψηλές στην ΕΕ και είχαν μια σημαντική αλυσιδωτή επίπτωση στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών στο νησί.

Αυτό άλλαξε με τον ερχομό της IMSP, μιας θυγατρικής της FBME Card Services, η οποία ξεκίνησε το 2008 να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Έχοντας ιδρυθεί από μία ομάδα νεαρών Κύπριων επιχειρηματιών, η IMSP ήταν μια επαναστατική νεοϊδρυθείσα εταιρεία, η οποία κατάφερε να εξελιχθεί παρέχοντας καλύτερη τεχνολογία (π.χ. τερματικά στο σημείο πώλησης), μειώνοντας στο ήμισυ τις χρεώσεις που επιβάλλονταν στους εμπορευόμενους και καινοτομώντας με πληρωμή των χρημάτων στους εμπορευόμενους την επόμενη μέρα, παρά σε τις τρεις μέρες της JCC.

Η αντίδραση της JCC ήταν η μείωση των δικών της τελών και η βελτίωση της εξυπηρέτησής της. Δεδομένου ότι τα τέλη είθισται να μετακυλούνται στον καταναλωτή, η ίδρυση της IMSP ενδεχομένως να έχει συντείνει στην εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ των Κύπριων καταναλωτών – κάτι που ωφέλησε σφαιρικά την οικονομία.

Όμως με την αναστολή της FBME Card Services λόγω των ενεργειών της ΚΤΚ, η αγορά επέστρεψε στο μονοπώλιο της JCC. Συνεπεία αυτού, γίνεται αντιληπτό ότι τα τέλη στους εμπορευόμενους και οι λιανικές τιμές έχουν αυξηθεί.