Η Ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγύησης προστατεύει την ΚΤΚ, όχι τους Καταθέτες

10 Απριλίου 2016

 Έπειτα από μια σειρά μονομερών, παράνομων, αυθαίρετων και ανεύθυνων ενεργειών εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), η κατά πολύ αργοπορημένη ανακοίνωση της 9ης Απριλίου 2016 για ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών είναι καλοδεχούμενη, ερχόμενη 21 μήνες μετά που η Αρχή Εξυγίανσης και η ΚΤΚ κινήθηκαν εναντίον της FBME Bank Limited (FBME).

Ωστόσο, αυτή η ενέργεια έρχεται στην εκπνοή μιας παρατεταμένης περιόδου κατά την οποία ο Ειδικός Διαχειριστής έφραξε την πρόσβαση των καταθετών στις καταθέσεις τους κατ΄ εντολή της ΚΤΚ, με στόχο να διατηρήσει τις απαραίτητες καταθέσεις στην Τράπεζα, προκειμένου να αποπληρώσει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών. Οι καταθέσεις στις οποίες βασίζεται η ΚΤΚ βρίσκονται στην κατοχή της για πάνω από ένα χρόνο και οι συνθήκες οι οποίες θα επέτρεπαν στους καταθέτες να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Εγγύησης υφίσταντο εδώ και αρκετό καιρό. Εσφαλμένα αναφέρεται ότι η οικονομική κατάσταση της FBME είναι ο λόγος της ενεργοποίησης, αφού τα κονδύλια είναι διαθέσιμα, αλλά η κακή διαχείριση της κατάστασης από την ΚΤΚ στέρησαν από τους καταθέτες πρόσβαση στα κεφάλαια τους, αν και κατά την περίοδο αυτή, κάποιοι καταθέτες είχαν καλύτερη πρόσβαση από ότι άλλοι. Οι καταθέτες επομένως θα έχουν τρία πολύ εύλογα ερωτήματα:

  1. Γιατί τώρα;
  2. Έχουν τύχει σωστής και ίσης μεταχείρισης από τις εποπτικές αρχές στην Κύπρο;
  3. Βρίσκονται τώρα σε καλύτερη θέση από ότι θα ήταν αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα από την 21η Ιουλίου 2014; (Tην ημερομηνία κατά την οποία τα Μέτρα Εξυγίανσης είχαν εφαρμοστεί, όπως και το μέτρο των ενεργειών της ΚΤΚ, βάση του νόμου που είχαν οι ίδιοι επικαλεσθεί).

Οποιoσδήποτε παρατηρητής των ενεργειών της KTK θα διαπιστώσει τρία σταθερά χαρακτηριστικά: Την έλλειψη διαφάνειας, την έλλειψη ευθύνης και την έλλειψη τεχνικής επάρκειας. Η απάντηση στα ερωτήματα των καταθετών είναι ότι δεν έχουν τύχει ίσης και σωστής μεταχείρισης. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών ενεργοποιείται ούτως ώστε η ΚΤΚ να μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπλήρωσε το καθήκον της προς τους καταθέτες και να αποφύγει να εκτεθεί περαιτέρω για κακοδιαχείριση. Τέλος, η παρέμβαση της ΚΤΚ και της Αρχής είχε αρνητικό αντίκτυπο στους καταθέτες, ενώ η συνεχής έλλειψη επάρκειας από την ΚΤΚ δεν χρήζει περαιτέρω σχολιασμού.

Οι καταθέτες θα έχουν ήδη διαπιστώσει ότι τόσο η ΚΤΚ όσο και η Αρχή Εξυγίανσης είναι κατ’ επέκταση νομικά εκτεθημένες προς τους καταθέτες αυτή την δεδομένη στιγμή. Με την παρούσα ενέργεια της, η ΚΤΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο γεγονός, εξουδετερώνοντας την όποια αναμενόμενη δικαστική απόφαση ως προς την διάλυση της τράπεζας. Η κίνηση είναι σχεδιασμένη να επισκοτίσει και να αποφύγει την ευθύνη της ΚΤΚ προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία προκύπτει από τις ενέργειες της τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Είναι ξεκάθαρο ότι η προστασία των καταθετών δεν αποτελούσε σε καμία στιγμή προτεραιότητα της ΚΤΚ.