Νέο κατώτατο όριο από τον Διαχειριστή

31 Δεκεμβρίου 2014

Το μέγιστο όριο πληρωμών έχει τώρα οριστεί σε 1.000 ευρώ ημερησίως, σύμφωνα με τις τελευταίες υπαγορεύσεις που εξέδωσε ο Διαχειριστής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Ντίνος Χριστοφίδης. Το γιατί έχει μειώσει το όριο – αρχικά 10.000 ευρώ, στη συνέχεια 5.000 ευρώ και μέχρι πρόσφατα σε 2.000 ευρώ – δεν έχει καταδεχτεί να μοιραστεί μαζί μας. Υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ακόμα κατατεθειμένα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (για τα οποία η FBME συνεχίζει να πληρώνει πρόστιμο) και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας από την τράπεζα. Λοιπόν, τι σκαρώνει; 

Η αρχική απόφαση να τεθεί ανώτατο όριο ήταν μεγάλο λάθος, εάν η πρόθεσή του ήταν η διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των καταθετών και του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME. Το μόνο που επιτεύχθηκε ήταν η δημιουργία συνθηκών φυγής καταθέσεων. Οι μεταγενέστερες μειώσεις των ορίων έκαναν τα πράγματα χειρότερα. Χωρίς μία εξήγηση ή δικαιολογία, ο Διαχειριστής φαίνεται να λαμβάνει τις αποφάσεις του με μια ιδιοτροπία, βλάπτοντας έτσι τα συμφέροντα των καταθετών της Τράπεζας. Πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα 100.000 άνθρωποι έχουν άμεσα ή έμμεσα πληγεί από αυτές τις αποφάσεις, διαψεύοντας τη δεδηλωμένη πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την έναρξη αυτών των παρατράγουδων ότι στόχος ήταν «η προστασία των συμφερόντων των καταθετών». Αυτή η πρόθεση φαίνεται να έχει παντελώς ξεχαστεί, εάν όντως υπήρχε ποτέ.

Θα μπορούσαν τα πράγματα να γίνονταν τόσο πολύ πιο ξεκάθαρα αν η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το σώμα που συστάθηκε για να εποπτεύει τις λειτουργίες τραπεζών και υποκαταστημάτων τραπεζών στη Δημοκρατία, απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με τις ενέργειες και τις προθέσεις της. Έχουμε θέσει μια σειρά από εύλογα ερωτήματα σε αυτή την ιστοσελίδα στις 31 Οκτωβρίου και νωρίτερα στις 10 Σεπτεμβρίου. Σε άλλες χώρες, οι κρατικές υπηρεσίες, ακόμη και τόσο σεβάσμιες όπως η Κεντρική Τράπεζα, υπόκεινται σε λογοδοσία. Εδώ, οι κυπριακές τραπεζικές εποπτικές αρχές φαίνεται να αισθάνονται ότι είναι πέραν τέτοιων μικρών θεμάτων. Τώρα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τη διεθνή δικαιοδοσία στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο ίσως θα πρέπει να γίνουν πιο ομιλητικές.