Ενημέρωση

14 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσφατα εμφανίστηκαν ψευδείς ισχυρισμοί στα ηλεκτρονικά μέσα κατά της FBME. Αρνούμαστε κατηγορηματικά το υποτιθέμενο αδίκημα και είμαστε σε συνεννόηση με τους δικηγόρους μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πληρέστερη απάντησή μας, σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς, στη δημοσίευση μας με τίτλο «Ανακοίνωση» στο https://fbmeltd.com/announcement/?lang=el .