Η ΚΤΚ Δεν Κρατά τις Υποσχέσεις που Έδωσε στο Προσωπικό της FBME

4 Μαΐου 2016

Δύσκολα πιστεύει κανείς πόσο χαμηλά είναι διατεθειμένη να πέσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στη μάχη της εναντίον όσων επηρεάζονται από την εξαιρετικά θλιβερή κακομεταχείριση της, στην υπόθεση της FBME. Η τελευταία υποβάθμισή της είναι να παραβεί τις γραπτές υποσχέσεις που έδωσε στους υπαλλήλους της Τράπεζας στην Κύπρο.

Αφού έλαβαν γραπτή και προφορική συμφωνία στις 18 Απριλίου με υψηλόβαθμους εκπροσώπους της ΚΤΚ και τον Ειδικό Διαχειριστή της Κρις Ιακωβίδη, οι εργαζόμενοι πίστευαν ότι είχαν συνάψει συμφωνία σχετικά με τα δεδουλευμένα συμβατικά τους επιδόματα και παροχές λήξης των παροχών, τα οποία είναι νόμιμα δικαιώματα. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για την δόλια Αρχή Εξυγίανσης της ΚΤΚ, που απαρτίζεται από το εκδικητικό Διοικητικό Συμβούλιο της, το οποίο απέσυρε τις υποσχέσεις του.

Οι εργαζόμενοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της απεργιακής τους δράσης. Για να δείτε αντίγραφο της ανακοίνωσης του προσωπικό πατήστε εδώ.