Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αντιστρέφει το πρόστιμο κατά της FBME

27 Φεβρουαρίου 2015

Εκ μέρους όλων όσων έχουν σχέση με την FBME Bank, αυτή η ιστοσελίδα ευχαριστεί την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) και τον Διαχειριστή της για τον τερματισμό επιβολής προστίμου στην FBME για τη διατήρηση πέραν των απαιτούμενων καταθέσεων με την ΚΤΚ. Επιπλέον από τον τερματισμό της επιβολής, η ΚΤΚ αντίστρεψε και τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί τους προηγούμενους μήνες. Συνεπώς, αρμόζουν συγχαρητήρια.

Περίπου ΕΥΡ 160 εκατομμύρια των χρημάτων της FBME Bank είναι κατατεθειμένα με την ΚΤΚ. Η ΚΤΚ έλαβε μονομερή μέτρα για απόκτηση αυτών των χρημάτων από το χαρτοφυλάκιο της FBME, χωρίς να συμβουλευτεί την FBME ή την Τράπεζα της Τανζανίας, τον επόπτη των κεντρικών γραφείων. Το πρώτο διάταγμα του Διαιτητικού Δικαστηρίου επέβαλε παύση σε αυτή την τάση αρπαγής των καταθέσεων της FBME.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι εμπορικές τράπεζες υποχρεώνονται να έχουν κατατεθειμένο με την τοπική κεντρική τράπεζα ποσό ύψους 1% των συνολικών τους καταθέσεων. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εάν μια εμπορική τράπεζα διατηρεί καταθέσεις με την τοπική κεντρική τράπεζα πέραν από το προαναφερόμενο επίπεδο, τότε της επιβάλλεται πρόστιμο. Το μέτρο αυτό υποκινεί τις εμπορικές τράπεζες να επενδύουν τα χρήματά τους στην κοινωνία για να βοηθήσουν στην ανάκαμψη των οικονομιών της ΟΝΕ. Το πρόστιμο αυτό ανέρχεται σε 0,2% και δεν έπρεπε να επιβαλλόταν στην FBME, γιατί δεν είχε λέγειν στις καταθέσεις.  Τώρα η ανωμαλία αναγνωρίστηκε και το πρόστιμο αντιστράφηκε.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο παρελθόν, το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ κάλεσε την ΚΤΚ να αναστείλει μια σειρά ενεργειών κατά του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME. Ένα άλλο μέτρο το οποίο το Δικαστήριο «σθεναρά ενθάρρυνε» τα μέρη να υιοθετήσουν είναι την αποφυγή πώλησης του υποκαταστήματος.

Ουδέποτε προσφέρθηκε μια εξήγηση από την ΚΤΚ για τους λόγους ή την δυνατότητα επίτευξης τέτοιας πώλησης. Από την στιγμή ανακοίνωσης πρόθεσης πώλησης από την ΚΤΚ τον περασμένο Ιούλιο, ούτε αγοραστής εμφανίστηκε ούτε πώληση επιτεύχθηκε, παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου.