Η FBME τοποθετείται στη δήλωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

30 Αυγούστου 2014

Λευκωσία – 30 Αυγούστου 2014. Το βράδυ της 28ης Αυγούστου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με την κρίση στο παράρτημα της τράπεζας FBME στην Κύπρο. Η ανακοίνωση αυτή χαιρετίστηκε από τους μετόχους ως συνεισφορά σε διάλογο – ή τουλάχιστον ως μία αρχή διαλόγου.

Για παράδειγμα, ήταν καλό να μάθουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα δε νοιώθει εχθρότητα προς την FBME. Μέχρι τώρα, δεν ήταν αυτή η εντύπωση είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των πέντε εβδομάδων αφότου ανέλαβε το υποκατάστημα της Κύπρου, και κατά τη διάρκεια της οποίας έχει παραμείνει, ως επί το πλείστον ,απολύτως σιωπηλή ως προς τις προθέσεις της. Αλλά αφού δεν υπάρχει εχθρότητα, τότε αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε και που επικροτούμε.

Η δήλωση της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, στόχος της ΚΤΚ είναι ομαλοποίηση της λειτουργίας του υποκαταστήματος της FBME στην Κύπρο και η προστασία των καταθετών του». Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι λίγοι ή καθόλου καταθέτες αισθάνονται να έχουν επωφεληθεί από την προστασία αυτή – η μη πρόσβαση στους λογαριασμούς τους  για περισσότερο από πέντε βδομάδες έχει προκαλέσει τεράστια βλάβη. Αυτό δεν είναι «ομαλοποίηση».

Λέει ότι το πρόβλημα με τις συναλλαγές οφείλεται στην άρνηση πληρωμών από τις ανταποκρίτριες τράπεζες – κάτι το οποίο συνεχίζουμε να αμφισβητούμε καθώς υπάρχουν ανταποκρίτριες τράπεζες, που είναι πρόθυμες να συναλλάξουν. Επίσης λέει ότι οι ενέργειες της παρεμποδίζονται από τους ιδιοκτήτες της τράπεζας, και ερωτούμε «πώς»; Πείτε μας πως οι ιδιοκτήτες αποτρέπουν την ομαλοποίηση του υποκαταστήματος στην Κύπρο. Δώστε μας λεπτομέρειες.

Η Κεντρική Τράπεζα έδωσε τρεις λόγους για τους οποίους οι συναλλαγές με τους πελάτες της FBME στο υποκατάστημα της Κύπρου παρεμποδίζονται.

Πρώτον, λέει ότι το υποκατάστημα της Κύπρου δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το σύστημα πανευρωπαϊκών συναλλαγών πληρωμών SEPA για συναλλαγές σε ευρώ. Αληθεύει ότι η αρχική ανταποκρίτρια τράπεζα αρνήθηκε να παρέχει βοήθεια, αλλά περί τα τέλη Ιουλίου μια άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα (Commerzbank) συμφώνησε να διεκπεραιώσει συναλλαγές σε ευρώ. Ενημερώσαμε τον Ειδικό Διαχειριστή ως προς αυτή την εξέλιξη πριν το τέλος Ιουλίου, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά να επιτρέψει την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων.

Δεύτερον, η Κεντρική Τράπεζα ανέφερε ότι διακόπηκε η λειτουργία του συστήματος πληρωμής SWIFT του υποκαταστήματος. Πάλι, αυτό αληθεύει αλλά αυτό συνέβηκε στις 18 Αυγούστου όταν ο Ειδικός Διαχειριστής επιχείρησε να μεταφέρει σημαντικές καταθέσεις της FBME στους λογαριασμούς της Κεντρικής Τράπεζας. Δεδομένου ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ήδη έχει 180 εκατομμύρια ευρώ των καταθέσεων της FBME, γιατί δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για πληρωμές; Και γιατί τα κατακρατούν; Επίσης, τι απέγινε η υποτιθέμενη επιτρεπόμενη διεκπερίωση συναλλαγών κατά τις τέσσερις εβδομάδες πριν από τις 18 Αυγούστου;

Ο τρίτος λόγος για την απαγόρευση πληρωμών που αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι ότι η FBME και οι ιδιοκτήτες της έχουν φράξει τη χρήση των καταθέσεων σε άλλες τράπεζες. Για την απάντηση, οι αναγνώστες μπορούν να ανατρέξουν στο πιο πάνω σημείο.

Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα λέει ότι οι ιδιοκτήτες της FBME αρνήθηκαν να συναντηθούν, παρόλο που αναγνώρισε το γεγονός ότι όταν γινόταν συζήτηση για τη συνάντηση, ο ένας μέτοχος βρισκόταν στο εξωτερικό και ο άλλος ήταν ασθενής. Και οι δύο μέτοχοι θα έπρεπε να παραβρίσκονταν και το σημείο αυτό μεταβιβάστηκε με επιστολή που απέστειλε το δικηγορικό γραφείο Μαρκίδης, Μαρκίδης & Σια, με το οποίο η Κεντρική Τράπεζα αλληλογραφούσε. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να, και πάντοτε ήταν, διατεθειμένοι να διευθετηθεί η συνάντηση αυτή. Θα πρέπει απλώς να προγραμματιστεί εκ νέου. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την επίλυση του ζητήματος της εξυγίανσης του υποκαταστήματος της Κύπρου, για το καλό των καταθετών της Τράπεζας, για το καλό της Τράπεζας και το καλό της Δημοκρατίας της Κύπρου.

ΟΙ μέτοχοι της FBME επαναβεβαιώνουν την προθυμία τους να εργαστούν σοβαρά ούτως ώστε να βρεθεί μια θετική λύση, όχι μόνο για το θέμα αυτό αλλά και για το καλό της Κύπρου στο σύνολό της – τώρα και στο μέλλον.