Διευκρίνιση: Μια Τελική Απόφαση που μόνο Τελική δεν είναι

27 Μαρτίου 2016

 Η υποτιθέμενη «Τελική Απόφαση» που η FinCEN εξέδωσε την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016, δεν είναι στην πραγματικότητα καθόλου «τελική». Υπόκειται σε έκδοση προσωρινού διατάγματος από ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον που απαγορεύει την εφαρμογή της απόφασης εν αναμονή περαιτέρω έρευνας από το δικαστήριο για τη δικαιοσύνη, την ακρίβεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας της FinCEN. Η «Τελική Απόφαση» υπόκειται επίσης, σύμφωνα με τους δικούς της όρους, σε μια περίοδο αναμονής τεσσάρων μηνών μεταξύ της επίσημης δημοσίευσης και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος. Η FBME έχει κάθε δικαίωμα και πρόθεση να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της «Τελικής Απόφασης» έτσι ώστε το δικαστήριο των ΗΠΑ να μπορέσει να αποφανθεί κατά πόσο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή.

Ούτε οι αξιώσεις της FinCEN στην Τελική Απόφαση αλλάζουν οτιδήποτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες αξιώσεις που οδήγησαν στην έκδοση το προσωρινού διατάγματος. Ουσιαστικά η FinCEN επανέλαβε τα ίδια λάθη και επέστρεψε στα ίδια λανθασμένα αποδεικτικά στοιχεία στην τελευταία ενσάρκωση της Τελικής Απόφασής της. Αυτά τα λάθη έχουν, δυστυχώς, αλλά προβλέψιμα, οδηγήσει τη FinCEN στην ίδια λανθασμένη πρόταση εφαρμογής του πέμπτου ειδικού μέτρου. Πιστεύουμε ότι είναι πλέον πασιφανές ότι η FinCEN έχει πεισματικά δεσμευτεί σε ένα προκαθορισμένο συμπέρασμα και δεν θα αφήσει τα αποδεικτικά στοιχεία, τα γεγονότα, τη νομοθεσία, τα δημόσια σχόλια, ή τη θεμελιώδη δικαιοσύνη να σταθεί στο δρόμο της.

Χάρη στις δικαστικές εντολές, το χρονοδιάγραμμα και το προσωρινό διάταγμα, που παραμένουν σε ισχύ, η FBME Bank θα έχει την ευκαιρία να επιχειρηματολογήσει στο δικαστήριο λίαν συντόμως. Τονίζουμε ότι έχουμε κάθε πρόθεση να προσβάλουμε την τελευταία απόφαση της FinCEN ως διαδικαστικά και ουσιαστικά ελαττωματική και ανυπομονούμε να τα πούμε στο δικαστήριο.