Το Δικαστήριο διακόπτει την ακρόαση για την πώληση

16 Σεπτεμβρίου 2014

Χτες, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας, ενώπιων του οποίου έχει καθοριστεί για ακρόαση η αίτηση των μετόχων της FBME για Ενδιάμεση Προσωρινή Απόφαση, ανέστειλε την διαδικασία, δεδομένου ότι τα στοιχεία της υπόθεσης δεν είχαν υποβληθεί πιο πριν. Περαιτέρω σημειώνεται, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ένας από τους εναγόμενους της προαναφερθείσας αίτησης, δεν υπέβαλε την υπεράσπισή της έγκαιρα. Υπήρξαν επίσης διαδικαστικά θέματα, και για το λόγο αυτό το Δικαστήριο έθεσε την 29η Σεπτεμβρίου 2014 ως την ημερομηνία για οδηγίες. Η ΚΤΚ επανέλαβε την δέσμευσή της να μην εκδώσει κανένα διάταγμα ή να προβεί σε καμία δεσμευτική συμφωνία που αφορά την πώληση του παραρτήματος, μέχρι να βγει απόφαση για την προσωρινή αίτηση.