Απεγνωσμένα Μέτρα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

13 Μαρτίου 2015

 Παρά το ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων εκ των ενεργειών της, εξακολουθεί να δέχεται χτυπήματα από παντού, σε απόδειξη του ότι παραμένει μια επικίνδυνη οντότητα. Καθώς η Διοικήτρια και οι εκτελεστικοί διευθυντές της ΚΤΚ, ένας εκ των οποίων παραιτήθηκε χθες, αντεξετάζονται στη Βουλή και, ενώ ο κίνδυνος αποζημιώσεων μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, η ΚΤΚ εστιάζεται μόνο στην προώθηση των δικών της αμφιβόλων σκοπών. 

Τώρα, μετά από σχεδόν οκτώ μήνες που οι ενέργειες της να πωλήσει την Τράπεζα FBME δεν έχουν αποδώσει, ακούγονται προτάσεις ότι η ΚΤΚ θα μπορούσε να αποσύρει την άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή του ελέγχου της υποκαταστήματος στα Κεντρικά Γραφεία της στην Τανζανία.

Όπως έχουμε επανειλημμένα καταδείξει σε αυτή την ιστοσελίδα, η Τράπεζα FBME παραμένει υγιής και σταθερή όσον αφορά την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταθετών από τη στιγμή που τα μέτρα εξυγίανσης που αφορούν το υποκατάστημά της στην Κύπρο της θα αποφασιστούν από το Διαιτητικό Δικαστήριο στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι .