Τα Στοιχεία Αφοπλίζουν την ΚΤΚ

15 Μαρτίου 2015

Η FBME Limited έχει πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στο Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ στο Παρίσι προσπαθεί να κλείσει το κυπριακό υποκατάστημα της FBME ισχυριζόμενη ότι δεν βρέθηκαν αγοραστές. Με άλλα λόγια, επειδή το μέτρο εξυγίανσης που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) χρησιμοποίησε με παράνομο τρόπο τον περασμένο Ιούλιο δεν δούλεψε, τώρα θέλουν να αποσύρουν την άδεια της FBME. Προσθέτουν ότι αναγκάζονται τώρα να το κάνουν αυτό γιατί με το κλείσιμο θα πρέπει να πληρωθούν στους καταθέτες τα ανάλογα ποσά από το ταμείο προστασίας καταθετών και ότι οι καταθέσεις της FBME που βρίσκονται στην ΚΤΚ (ΕΥΡ 158 εκ.) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Αυτό που πραγματικά θέλουν να πούνε είναι ότι ένεκα της ανικανότητας της ΚΤΚ τον περασμένο Ιούλιο, τώρα δικαιολογούνται στο να καταστρέψουν περισσότερο την FBME και τους πελάτες της. Τους ειπώθηκε πολλάκις πέρσι ότι το Διάταγμα Εξυγίανσης δεν ήταν κατάλληλο για την περίπτωση της FBME, και η χρήση του ήταν κατά πάσα πιθανότητα παράνομη, αλλά τώρα θέλουν να τερματίσουν το επεισόδιο καταστρέφοντας το υποκατάστημα.

Η ΚΤΚ επίσης νομίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις καταθέσεις της FBME για να καλύψει τις πληρωμές του ταμείου προστασίας καταθετών. Δεν μπορεί. Το ταμείο προστασίας καταθετών στην Κύπρο λειτουργεί κάτω από επίσημη νομοθεσία, τους Νόμους Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Κεφαλαιακής Προστασίας και Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων του 2013. Είναι ένα αμοιβαίο εργαλείο στο οποίο συνδράμουν οι τράπεζες (συμπεριλαμβανομένης της FBME) και στόχο έχει την προστασία των καταθετών. Η FBME ανέκαθεν πλήρωνε τις ετήσιες συνδρομές που της αναλογούν, αρχής γινομένης με τη δημιουργία του ταμείου του 2004, όπως θα έπρεπε να κάνουν όλα τα εγχώρια και αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στην Κύπρο. Εκ του μηχανισμού του, το ταμείο προστασίας καταθετών πληρώνει τους καταθέτες μιας διαλυόμενης τράπεζας όταν τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της τράπεζας δεν επαρκούν για να τους αποζημιώσουν.

Η FBME ούτε έχει χρεοκοπήσει, ούτε διατρέχει τέτοιο κίνδυνο. Η FBME έχει καταθέσεις πέραν των EYΡ 1,5 δις., εκ των οποίων η ΚΤΚ κατακρατεί τα ΕΥΡ 158 εκ. Το υποκατάστημα έχει δείχτη ρευστότητας 103,5%, δηλαδή μπορεί να αποπληρώσει όλους τους καταθέτες, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος χρήσης του ταμείου προστασίας καταθέσεων.

Είναι μια χρήσιμη παραδοχή εκ μέρους της ΚΤΚ ότι έκανε λάθος το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ο τρόπος να επανορθώσει δεν είναι με το να προκαλεί περαιτέρω ζημιά. Υπάρχουν αρκετοί κατά πολύ καλύτεροι τρόποι για τους καταθέτες, την Τράπεζα και την υπόληψη της Κύπρου, παρά αυτόν που προτείνει η ΚΤΚ. Η ΚΤΚ γνωρίζει αυτά τα στοιχεία πάρα πολύ καλά, άρα γιατί κάνει αυτούς του ισχυρισμούς; Ίσως να υπάρχουν εύλογες αιτίες.

Τις τελευταίες μέρες, η Βουλή διεξήγαγε αντεξετάσεις σχετικά με τις ενέργειες και τα κίνητρα της ΚΤΚ αναφορικά με την εξυγίανση της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και την νομική αγωγή κατά του πρώην Προέδρου της. Η Κυβερνήτης και οι Διευθυντές της ΚΤΚ στριμώχτηκαν από την επιτροπή των βουλευτών, και ο Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε την διεξαγωγή ποινικής έρευνας. Οι βουλευτές και τα ΜΜΕ απαίτησαν και άλλες παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών.

Η ΚΤΚ είναι πραγματικά απεγνωσμένη. Δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής της υπόθεσης, που μπορεί να της στοιχίσουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων, επιπλέον ταλανίζεται από την τεράστια μη-συνδεδεμένη κρίση σχετικά με την Λαϊκή, που ζώνει την Κυβερνήτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ, τον Διαχειριστή και μέλη της Αρχής Εξυγίανσης.

Μία παραίτηση που έχει ήδη υποβληθεί είναι αυτή του Στέλιου Κοιλιάρη, ενός εκ των δύο Εκτελεστικών Διευθυντών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποβάλλοντας την παραίτησή του κατέκρινε σφοδρά την Κυβερνήτη, άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικό προσωπικό της ΚΤΚ, κατηγορώντας τους για πολλά, συμπεριλαμβανομένης ανικανότητας.

Ο αγώνας συνεχίζεται.