Απεγνωσμένη και Παράνομη Επίθεση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

6 Νοεμβρίου 2015

Πρόσωπα που διαφωνούν με τα μέτρα που έλαβε μια μικρή ομάδα στελεχών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) ενάντια στην FBME Bank Ltd, έχουν προειδοποιήσει ότι η ΚΤΚ σχεδιάζει να ρευστοποιήσει το κυπριακό υποκατάστημα της FBME, μετά από ανακοίνωση απόφασης της FBME να μετακινήσει κάποιους λογαριασμούς από το Κυπριακό υποκατάστημά της στα κεντρικά γραφεία στην Τανζανία. Το ζητούμενο είναι να βγει η ΚΤΚ από την επικίνδυνη θέση στην οποία η ίδια έβαλε τον εαυτό της. Εάν αυτό το επικίνδυνο και παράνομο σχέδιο τεθεί σε εφαρμογή θα βρει απέναντί του την πλήρη ισχύ του νόμου.

Η προϋπόθεση για να τεθεί το υποκατάστημα σε κατάσταση ρευστοποίησης είναι να είναι αφερέγγυο, πράγμα που όπως γνωρίζουν όλοι, συμπεριλαμβανομένης της ΚΤΚ, πόρρω απέχει από την πραγματικότητα.

Η FBME Limited επαναδιατυπώνει την αποφασιστικότητά της να διασφαλίσει πως όλες οι καταθέσεις του κυπριακού υποκαταστήματος θα προστατευτούν από την συνεχή κακοδιαχείριση της ΚΤΚ. Αυτό το τέχνασμα της ΚΤΚ επιχειρείται τη στιγμή που η FBME προτείνει τη μετακόμιση οποιουδήποτε συναινούντα καταθέτη από το υποκατάστημα στην Κύπρο στα κεντρικά γραφεία στην Τανζανία, έτσι ώστε να επανακτήσουν πρόσβαση στα χρήματά τους.

Με επιστολή ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου, η οποία φέρει την υπογραφή της Κυβερνήτη Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, η ΚΤΚ δίνει οδηγίες στην Τράπεζα της Τανζανίας και στην FBME Bank να επιτρέψουν την αποδέσμευση των χρημάτων προς την ΚΤΚ. Η Τράπεζα της Τανζανίας και τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας FBME αντιτίθενται σε αυτή την κίνηση λόγω υποψιών για τα κίνητρα της ΚΤΚ, που βασίζονται στη σοβαρή κακοδιαχείριση των θεμάτων της Τράπεζας FBME τους τελευταίους 15 μήνες.

Η επιστολή κάνει αναφορά σε μια υποτιθέμενη γραπτή συμφωνία ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2015 μεταξύ της ΚΤΚ και της Τράπεζας της Τανζανίας (την εποπτική αρχή των κεντρικών γραφείων της FBME). Η Τράπεζα FBME έχει ζητήσει αντίγραφο της επιστολής αυτής από την ΚΤΚ αλλά μέχρι τη στιγμή της συγγραφής αυτού του άρθρου δεν έχει παραλειφθεί κάτι. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ως προς την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας. Επιπλέον, η επιστολή της ΚΤΚ επιβάλει ένα γελοίο χρονοδιάγραμμα της 5ης Νοεμβρίου, δεικνύοντας ακριβώς την απεγνωσμένη φύση των ενεργειών της ΚΤΚ, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να επικαλύψουν την παράνομη και αδικαιολόγητη προσπάθεια ρευστοποίησης.

Το στέλεχος που εμπλέκεται σε αυτά τα δραματικά ατοπήματα είναι Εκτελεστικός Διευθυντής και πρόσωπο που λαμβάνει εντολές κατευθείαν από τη Διοικητή, και τα δύο άτομα με καθόλου ιστορικό στον τραπεζικό τομέα. Επιπρόσθετα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ (τέσσερα από τα οκτώ που είχαν αρχικά διοριστεί) είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Αρχής Εξυγίανσης, και επίσης δεν έχουν εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Όλοι αυτοί καθοδηγούνται από συμβουλές του πολύ εκτεθειμένου Μιχάλη Στυλιανού, ο οποίος προΐσταται της αποτελούμενης από ένα υπάλληλο Μονάδας Εξυγίανσης, και ο οποίος σίγουρα ξέρει καλύτερα.