Οι μέτοχοι της FBME θεωρούν νομικά υπεύθυνους για ζημιές άτομα από την Κεντρική Τράπεζα

28 Αυγούστου 2014

Οι μέτοχοι της FBME Limited δήλωσαν ότι θεωρούν προσωπικά υπεύθυνους την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και άτομα στο εσωτερικό της Κεντρικής, για ζημιές που υπέστη η τράπεζα, οι καταθέτες της και οι ιδιοκτήτες της. Αυτά τα άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στον ειδικό διαχειριστή που διορίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα για να ελέγχει τις εργασίες της τράπεζας στο κυπριακό παράρτημα της FBME Bank.

Η δεδηλωμένη πρόθεση της Κεντρικής Τράπεζας ήταν να απαλλοτριώσει το κυπριακό παράρτημα και να το πωλήσει σε ξένα συμφέροντα ενάντια στις επιθυμίες των ιδιοκτητών της τράπεζας. Εξουσίες εξυγίανσης επιβλήθηκαν επί του κυπριακού παραρτήματος της τράπεζας, την ώρα που αυτές οι εξουσίες είχαν σχεδιαστεί για ιδρύματα που ήταν αφερέγγυα και όχι υγιή, όπως η FBME.

Οι μέτοχοι διεκδικούν νομική επίλυση για τις πράξεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του ειδικού διαχειριστή της Κεντρικής, η οποία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την προστασία που παρέχεται κάτω από Κυπριακές, Ευρωπαϊκές και διεθνής νομοθεσίες.

Ο ειδικός διαχειριστής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει εμποδίσει το κυπριακό παράρτημα της FBME Bank να ενημερώνει τους καταθέτες της, τις ανταποκρίτριες τράπεζες και άλλους για το τι συμβαίνει στο παράρτημα. Σαν αποτέλεσμα, η μητρική εταιρεία ανταποκρίθηκε με το να ενημερώνει τακτικά την ιστοσελίδα της, www.fbmeltd.com.