Δυό στη σειρά!

7 Νοεμβρίου 2014

 Δίνουμε πίστωση εκεί που το αξίζουν: η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει παρατείνει την άδεια της FBME Card Services αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια ενδεχόμενη επανεκκίνηση εργασιών. Επομένως, τις ευχαριστίες μας προς την Κεντρική Τράπεζα, που ανταποκρίθηκε στην αίτηση της FBME Card Services για παράταση. Η εταιρεία παραμένει υπό αναστολή, αλλά ενόσω οι άδειες παραμένουν σε ισχύ, υπάρχει κάποια πιθανότητα ότι μόλις αρθούν οι περιορισμοί μπορεί να γίνει επανεκκίνηση της επιχείρησης.

Είναι σημαντικό αυτό να γίνει για το καλό της αγοράς και για τη υπόληψη των αρχών.