Σε Εξέλιξη Μέτρα για Δημιουργία Πρόσθετης Ρευστότητας

20 Νοεμβρίου 2014

 Η FBME Ltd συνεργάζεται στενά με το Νόμιμο Διαχειριστή των Κεντρικών Γραφείων της FBME καθώς και την Κεντρική Τράπεζα της Τανζανίας στο Νταρ Ες Σαλάαμ, για να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα δημιουργίας πρόσθετης ρευστότητας στο κυπριακό υποκατάστημα της FBME, προς διευκόλυνση πρόσβασης των καταθετών στα χρήματά τους.  Αυτό γίνεται για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την τυραννία του χαμηλού μέγιστου ημερήσιου επιτρεπόμενου ποσού συναλλαγών, που έχει επιβληθεί από τον Διαχειριστή που διόρισε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Αυτά τα μέγιστα επίπεδα ήταν αρχικά €10,000 ημερησίως, μετά €5,000 και τώρα έχουν μειωθεί στα €2,000. Αυτό υιοθετήθηκε για να επιτύχει τί ακριβώς; Εκτός από την άσκηση εξουσίας για χάρην εξουσίας, σίγουρα δεν έχει βοηθήσει τους καταθέτες, ό, τι κι αν λέγεται.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η FBME διαθέτει σημαντική ρευστότητα στο σύνολό της. Η Τράπεζα εξακολουθεί να είναι το λαχταριστό λουκούμι που ήταν τον Ιούλιο. Οι προσπάθειες που γίνονται από την FBME Ltd και την Κεντρική Τράπεζα της Τανζανίας θα διοχετεύσουν ρευστό για τους καταθέτες του κυπριακού υποκατάστημα, νοουμένου ο Διαχειριστής και οι αφέντες του στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνεργαστούν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται.

Στην τελική, θα υπέθετε κάποιος ότι ο πρωταρχικός ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας είναι η προστασία του τραπεζικού συστήματος και των πελατών του. Πως λοιπόν η άρνηση βοήθειας στο θέμα αυτό βοηθά την επίτευξη αυτού του στόχου; Αυτά και άλλα παράξενα από την Λεωφόρο Κέννεντυ.