Επεξήγηση Αριθμών

12 Δεκεμβρίου 2014

 Όπως αναφέραμε στην ανάρτηση σε αυτή την ιστοσελίδα στις 20 Νοεμβρίου, Ανανέωση Ρευστότητας, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανωμαλία σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται στην Τράπεζα FBME πρόστιμο για καταθέσεις με την Κεντρική Τράπεζα εξαιτίας ενεργειών της ίδιας της Κεντρικής Τράπεζας. Με άλλα λόγια, η Κεντρική Τράπεζα υποχρεώνει την FBME να κάνει κάτι, και μετά της βάζει πρόστιμο για αυτό το κάτι! 

Αξίζει τον κόπο να ανατρέξουμε στο τι έγινε.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου φρόντισε να παρερμηνεύσει τον περύ Εξυγίανσης Νόμο, ο οποίος προορίζεται για αφερέγγυες τράπεζες, για να τον χρησιμοποιήσει κατά του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME – μια τράπεζα που είχε και έχει ακόμη ψηλό δείχτη ρευστότητας. Απαλλοτρίωσε το υποκατάστημα, διόρισε ένα Διαχειριστή για να ελέγχει τις δραστηριότητές του και δήλωσε ότι δικαιόταν να πωλήσει το υποκατάστημα και τα περιουσιακά του στοιχεία ωσάν να της ανήκε η Τράπεζα. Αυτό έγινε στις 21 Ιουλίου 2014.

Μέχρι το Σεπτέμβριο είχε ήδη διαφανεί ότι ούτε μπορούσε να πωλήσει το υποκατάστημα, ούτε να συνεχίσει να το κρατά κλειστό. Έτσι, η Κεντρική Τράπεζα επέτρεψε στον Διαχειριστή να θέσει σε εφαρμογή μια από τις πιο ανόητες ιδέες: περιορισμός στις αναλήψεις στα ΕΥΡ 10,000 ανά μέρα, μόνο για εγχώριους πελάτες ή πελάτες που επισκέπτονται την Κύπρο. Με το που του επέτρεψαν να θεσπίσει αυτό το όριο ― το οποίο δημιούργησε συνθήκες για φυγή καταθέσεων ― έκαναν τα πράγματα χειρότερα αφήνοντάς τον να μετακινήσει το όριο, αρχικά στις ΕΥΡ 5,000 ημερησίως, και μετέπειτα στις ΕΥΡ 2,000 ημερησίως. Αυτό το τελευταίο ποσό μπορεί να πληρωθεί μόνο με επιταγή εκδιδομένη από μια μόνο κυπριακή τράπεζα. Αυτό έγινε στο όνομα «της προστασίας των συμφερόντων των καταθετών»!

Μια μεγάλη μερίδα των καταθέσεων της FBME κατακρατείται από την Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι πληρωμές. Πέραν του νόμιμου ποσού που όλες οι τράπεζες υποχρεώνονται να διατηρούν με την εποπτική αρχή ― 1% των συνολικών καταθέσεων ― ένα επιπλέον ποσό ΕΥΡ 100 εκ. καταθέσεων της FBME μετακινήθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα. Το Νοέμβριο, προστέθηκαν σε αυτό το ποσό και άλλα εκατομμύρια.

Είναι οφθαλμοφανές ότι αυτή η ειδική περίπτωση είναι εξ’ ολοκλήρου δημιούργημα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Η FBME ποτέ δεν θα επέλεγε να κάνει κάτι τέτοιο, όπως ούτε και θα επέλεγε να εφάρμοζε τις ζημιογόνες περιοριστικές ενέργειες του Διαχειριστή και των αφεντικών του στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Άρα, δεν θα περίμενε κάποιος την επιβολή προστίμου στην FBME. Και όμως, είναι αυτό ακριβώς που συνέβηκε.

Στις 5 Ιουνίου 2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε ένα κανονισμό που ορίζει ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να διατηρούν περισότερο από το νόμιμο ποσό του 1% των καταθέσεών τους με τις εποπτικές αρχές. Αυτό έγινε για να επενδυθούν τα χρήματα στην ανοικοδόμηση των κτυπημένων Ευρωπαϊκών οικονομιών. Σε περίπτωση που μια τράπεζα κατέθετε περισότερα με την Κεντρική Τράπεζα θα της επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 0.2% επί του ποσού που υπερβαίνει το 1%. Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα που μας βρίσκει σύμφωνους.

Όμως, αυτό σίγουρα δεν μπορεί να ισχύει για την την FBME, σωστά; Η FBME δεν έχει λόγο για θέματα που αφορούν το Διάταγμα Εξυγίανσης των αρχών. Εντούτοις, της επιβάλλεται το πρόστιμο.

Ακόμα και ο Διαχειριστής της Κεντρικής Τράπεζας, Ντίνος Χριστοφίδης, ένας άνθρωπος που αρέσκεται στην σωστή τραπεζική, το γνωρίζει αυτό. Ανέφερε ότι θα ενεργούσε προς την επιστροφή των προστίμων. Αλλά ακόμα να συμβεί. Είναι ακόμα υπό εξέταση, από ότι καταλαβαίνουμε, αλλά δεδομένου ότι εισερχόμαστε στον πέμπτο μήνα, μάλλον φαίνεται πως κάποιος δεν λέει την αλήθεια για αυτή την εξέταση. Πού το έχουμε ξανακούσει αυτό;