Οι Μέτοχοι της Τράπεζας FBME αξιώνουν αποζημίωση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων στη Διαιτησία

28 Νοεμβρίου 2014

Η αίτηση διαιτησίας που κατατέθηκε στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) από τους ιδιοκτήτες της FBME Limited, τη μητρική εταιρεία της Τράπεζας FBME, αποκαλύπτει ότι οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτιμώνται σήμερα σε μισό δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ … «αλλά μπορεί κάλλιστα να υπερβούν το ποσό αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαιτησία». Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί του αιτήματος της τελικής αποζημίωσης. Μπορείτε να δείτε αντίγραφο της περίληψης των εγγράφων εδώ.

Η FBME Limited επικαλέστηκε τη διεθνή συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαρτίου 2003, η οποία προστατεύει τα δικαιώματα των επενδυτών ενός έθνους στη χώρα του άλλου. Η συνθήκη αυτή αγνοήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όταν εξέδωσε διάταγμα Εξυγίανσης κατά του υποκαταστήματος της Τράπεζας FBME στην Κύπρο στις 21 Ιουλίου 2014, το οποίο απαλλοτρίωσε το υποκατάστημα και καθοδήγησε μια προσπάθεια εξαναγκαστικής πώλησής του, ενάντια στις επιθυμίες των ιδιοκτητών. Από τότε, οι ιδιοκτήτες της Τράπεζας έχουν εμπλακεί σε ένα δημόσιο, νομικό αγώνα κατά των ενεργειών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Διαχειριστή που η ίδια διόρισε για να διευθύνει το υποκατάστημα κατ΄εντολή της.

Η αίτηση διαιτησίας παραθέτει με λεπτομέρεια τη ζημιά που έχει προκληθεί από τις βιαστικές, κακοσχεδιασμένες και δυνητικά απειλητικές ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας. Η αίτηση επίσης παραθέτει τη συνεχιζόμενη ζημιά που προκαλείται στην τράπεζα και τους καταθέτες της από τις ενέργειες του Διαχειριστή, κ. Ντίνου Χριστοφίδη. Αυτές περιλαμβάνουν το ουσιαστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος από τις 22 Ιουλίου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, τους περιορισμούς στις συναλλαγές από τις αρχές Σεπτεμβρίου και την προσπάθειά του να … «μεταγγίσει τη ρευστότητα του υποκαταστήματος προς όφελος της ΚΤΚ (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)». Επίσης … «αρνήθηκε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιτρέψει στην Τράπεζα FBME να επαναρχίσει ορισμένες δραστηριότητες σε νομίσματα εκτός δολαρίου ΗΠΑ ,» και έχει επίσης … «προσπαθήσει ενεργά να παρεμποδίσει την ικανότητα της Τράπεζας να το πράξει η ίδια». Τα έγγραφα δείχνουν επίσης το πάγωμα των λογαριασμών στο υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο από το Διαχειριστή, χωρίς καμμία εξήγηση.

Ως υπεύθυνοι ιδιοκτήτες και διευθυντές, οι μέτοχοι λένε ότι παίρνουν τη Δημοκρατία της Κύπρου σε Διαιτησία πρώτα απ “όλα για να προστατεύσουν το προσωπικό της Τράπεζας και των καταθετών, αλλά και τον Κύπριο φορολογούμενο … «που θα πρέπει τελικά να πληρώσει τον λογαριασμό για τις ζημιές που θα επιδικαστούν υπέρ των μετόχων μετά τις ανεύθυνες και παράνομες ενέργειες από την ΚΤΚ».

Το ΔΕΕ αποδέκτηκε την αίτηση για διαιτησία από τους μετόχους της Τράπεζας FBME στις 28 Οκτωβρίου. Το ΔΕΕ εδρεύει στο Παρίσι και είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον κόσμο, για την επίλυση των διεθνών διαφορών μέσω διαιτησίας.

Στον πρόλογο του εντύπου των κανόνων διαιτησίας, το ΔΕΕ γράφει: «Η διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του ΔΕΕ είναι μια επίσημη διαδικασία που οδηγεί σε μια δεσμευτική απόφαση από ένα ουδέτερο διαιτητικό δικαστήριο, η οποία επιδέχεται εφαρμογής, σύμφωνα με εγχώριες νομοθεσίες διαιτησίας καθώς και διεθνείς συνθήκες, όπως τη σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 «.