Ανανέωση ρευστότητας

20 Νοεμβρίου 2014

Μετά το άρθρο μας, σήμερα το πρωί, καλό είναι να αναφερθεί ότι έγινε μεταφορά σημαντικών ποσών από τους λογαριασμούς της Τράπεζας FBME στον λογαριασμό της FBME στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Έτσι, προς το παρόν, δεν υπάρχει ζήτημα ρευστότητας και οι συναλλαγές θα πρέπει να επαναρχίσουν. Είναι ωραίο να μοιραζόμαστε τα καλά νέα με τους πελάτες, προσωπικό, ανταποκριτές, συνεργάτες και φίλους μας.

Ας ελπίσουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα το έχει κατά νου όταν θα επιβάλει πρόστιμα στην FBME. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΚΤ, τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα με τις ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων ενός ιδρύματος. Πολύ ορθά, η  επιθυμία της ΕΚΤ είναι πως άτομα και εταιρείες της ευρωζώνης θα δανείζονται αυτά τα τραπεζικά κεφάλαια, για να υποβοηθηθεί με αυτό τον τρόπο η ανοικοδόμηση της υπό ύφεση οικονομίας. Χρήματα τραπεζών που βρίσκονται στις κεντρικές τράπεζες πέραν του 1% υπόκεινται σε πρόστιμο 0,2%.

Είναι σαφές ότι τα κεφάλαια του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME που είναι κατατεθειμένα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με οδηγίες  του ιδίου της του Διαχειριστή, θα πρέπει να εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα, εφόσον η FBME δεν έχει λόγο επί του θέματος. Ωστόσο, τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, τέτοια πρόστιμα επιβλήθηκαν. Προς τιμήν του, ο Διαχειριστής, Ντίνος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι θα ενεργήσει προς την επιστροφή αυτών των προστίμων. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει λίαν συντόμως.