Οι Μέτοχοι Προειδοποιούν για Μελλοντικές Αγωγές

19 Αυγούστου 2014

Οι μέτοχοι της FBME Bank θα χρησιμοποιήσουν κάθε πιθανή νομική δίοδο έτσι ώστε να αμφισβητήσουν την εγκυρότητα της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας να πωληθεί το Κυπριακό παράρτημα της τράπεζας. Αυτή είναι μια καθαρή περίπτωση όπου η Κεντρική Τράπεζα υπερβαίνει τις εξουσίες της.

Η Κεντρική Τράπεζα, έχει αγνοήσει πρόσφατους ελέγχους που δείχνουν ότι η FBME Bank συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας και σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας είναι υπερβολικά καταστροφική, όχι μόνο για την FBME Bank αλλά επίσης και στον τραπεζικό κλάδο της Κύπρου. Πιστεύουμε ότι η ψευδής δικαιολογία που έβαλε την FBME Bank για πώληση, κρύβει προσπάθεια άλλων μερών να επιτύχουν μια εχθρική εξαγορά της πλέον υγιούς τράπεζας στο νησί, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις που δόθηκαν από το κράτος.

Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε πιθανή νομική δίοδο ούτος ώστε να αποτρέψουμε την πώληση και έτσι ενημερώνουμε κάθε πιθανούς αγοραστές ότι πρέπει να είναι ενήμεροι για τις συνθήκες που επικρατούν.