Δήλωση της FBME Limited για την πρόσφατη υπόθεση στο Δικαστήριο

8 Αυγούστου 2014

Η FBME Limited, η μητρική εταιρεία της FBME Bank, λυπάται για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λευκωσίας να μη χορηγήσει προσωρινό διάταγμα που να απαγορεύει την πώληση του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Κύπρο. Η εταιρεία θα διερευνήσει άλλους τρόπους για να αμφισβητήσει την πώληση αυτή, την οποία περιγράφει ως μια εχθρική εξαγορά.

Η FBME διαφωνεί με την πώληση του υποκαταστήματος της Κύπρου, πράξη την οποία θεωρεί ως μια βιαστική και κακοσχεδιασμένη απάντηση προς την έκθεση FinCEN, του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου. Μια τέτοια πώληση δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει τους καταθέτες της Τράπεζας ή να αμβλύνει τους κινδύνους της μόλυνσης, όπως ισχυρίστηκε.

Η FBME συνεργάζεται με νομικούς συμβούλους και εγκληματολογικούς λογιστές στις ΗΠΑ για να διεξάγει μια συνολική αναθεώρηση του προγράμματος της για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος. Οποιαδήποτε προσπάθεια εκ μέρους των κυπριακών αρχών για την πώληση του υποκαταστήματος φαίνεται να είναι μια κίνηση για να αποτρέψει αυτή την έρευνα από την ολοκλήρωσή της.

Η αναθεώρηση είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που θίγονται στην ανακοίνωση της FinCEN σχετικά με Πόρισμα Ευρημάτων και Προτεινόμενων Κανονισμών.

Η οικονομική θέση της Τράπεζας παραμένει υγιής και σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ο βραχυπρόθεσμος δείκτης ρευστότητάς της ήταν104%, επαρκής για να καλύψει τις καταθέσεις.

Η FBME Limited πρόσθεσε ότι είναι απογοητευμένη που, τρεις εβδομάδες μετά το διορισμό του, ο Ειδικός Διαχειριστής δεν έχει ακόμη λάβει δράση για να διαλύσει το επιζήμια διαστρέβλωση ότι η FBME στερείται σχέσεις ανταποκριτριών τραπεζών. Η FBME έχει ανταποκρίτριες τράπεζες.