Οι Πραγματικοί Ένοχοι

24 Δεκεμβρίου 2015

 Από τουλάχιστον τον Ιούλιο του 2014 και την έναρξη της επίθεσης εναντίον της FBME Bank, έχουμε παρατηρήσει μια απίστευτη σειρά παράλογων ενεργειών από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), που ήγειραν σημαντικά ερωτήματα για την αξιοπιστία της ως ένα κρίσιμο κυβερνητικό όργανο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 17 μηνών, η ΚΤΚ παρέμεινε σιωπηλή ως προς τα κίνητρά της και μόνο πρόσφατα άρχισε να επινοεί κάποιας μορφής εξήγηση για τα όσα συνέβησαν, και αυτό ενόψει μιας διεθνής νομικής μάχης που πάει να χάσει.

Η τελευταία ενέργεια της ΚΤΚ ήταν να ανακαλέσει την άδεια του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME. Η λιτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της δεν αναφέρεται στους λόγους, αλλά οι διευθυντές της FBME έχουν μάθει ότι η δικαιολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι ότι το υποκατάστημα είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό, όμως, που η ΚΤΚ δεν λέει είναι ότι αυτή η αδυναμία λειτουργίας οφείλεται εξ ολοκλήρου στην υφαρπαγή της διεύθυνσης του υποκαταστήματος από την ΚΤΚ τον Ιούλιο του 2014 και στην έκτοτε διατήρησή του σε κατάσταση παράλυσης.

Από την πρώτη μέρα, οι αποφάσεις της ΚΤΚ ήταν κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ και της Κύπρου, και φαίνεται να κατευθύνονταν εξ ολοκλήρου από τη δική της μυστική ατζέντα.

Η ΚΤΚ έκανε τον ισχυρισμό ότι η FBME έχει αφεθεί να χρησιμοποιείται για ξέπλυμα χρήματος, παρόλο που τα στοιχεία από ανεξάρτητους εγκληματολογικούς εξεταστές κατατροπώνουν αυτό το επιχείρημα. Αν και δεν αναφέρει τα τεκμήρια στα οποία στήριξε τις κατηγορίες της, αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες στην FBME που έγιναν από διεθνείς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που η ίδια η ΚΤΚ διόρισε, δεν έχουν βρει κάτι επιλήψιμο!

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα όσα έκανε.

Στην ΚΤΚ υπάρχει σοβαρή έλλειψη διαφάνειας. Πήρε την απόφαση να ανακαλέσει την άδεια της FBME αψηφώντας τoυς πάνω από 250 εργαζόμενους – που υπερέβαιναν τους 350 κατά την έναρξη αυτού του επεισοδίου. Με αυτές τις αβάσιμες κατηγορίες, η ΚΤΚ κατάστρεψε νοικοκυριά και υπονόμευσε τις ζωές των οικογενειών αυτών.

Ήταν πράγματι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ένοχοι; Τι έχουν κάνει αυτοί και οι οικογένειές του για να αξίζουν ένα τέτοιο τεράστιο πλήγμα;

Και τότε πως κρίνονται οι τόσοι άλλοι υπάλληλοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός και εκτός της χώρας που συνεργάστηκαν με την FBME; Είναι κι αυτοί ένοχοι; Οι εργασίες τις FBME συμπεριλάμβαναν μόνο ελάχιστες πράξεις σε μετρητά, ενώ οι περισσότερες συναλλαγές γίνονταν με άλλες τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οίκους, όλοι εκ των οποίων έχουν τα δικά τους αυστηρά κριτήρια και κανονιστική συμμόρφωση στο διεθνές δίκαιο. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι μέσω της ψευδούς αυτής μαρτυρίας της ΚΤΚ καταδικάζονται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι.

Υπάρχουν χιλιάδες πελάτες στην FBME και όλοι έχουν ζημιωθεί από τις κατηγορίες της ΚΤΚ, κατά παράβαση των διεθνών πρακτικών για ρυθμιστικές αρχές. Όλοι έχουν πληγεί σοβαρά από τις ενέργειες της ΚΤΚ κατά τους τελευταίους 17 μήνες. Είναι και αυτοί ένοχοι;

Όχι, αυτό που είναι σαφές ότι οι πραγματικοί ένοχοι είναι μια μικρή ομάδα στελεχών της ΚΤΚ και ορισμένες άλλες μονάδες κρυμμένες στα παρασκήνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γνώριζαν εκ των προτέρων για τα μέτρα που θα λάμβανε η αμερικανική υπηρεσία FinCEN κατά της FBME και ίσως συνωμότησαν στην προετοιμασία τους.

Τι επιδίωκαν να κερδίσουν;

Τώρα που τα δικαστήρια των ΗΠΑ αμφισβήτησαν τα μέτρα που έλαβε η FinCEN και έχουν διατάξει της επανεξέταση της υπόθεσης, η ΚΤΚ έχει εκτεθεί. Ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν. Οι πραγματικοί ένοχοι θα αποκαλυφθούν.

Ομοίως, η απόφαση του διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου στο ΔΕΕ στο Παρίσι για να εξετάσει τους ισχυρισμούς των εναγόντων, των δικαιούχων της FBME, σε σχέση με τις αποζημιώσεις κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα εκθέσει ακόμη περισσότερο αυτούς που μηχανεύτηκαν το σχέδιο από την αρχή. Θα επιβληθούν αποζημιώσεις κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, και οι φορολογούμενοι της χώρας καθώς και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί της θα απαιτήσουν να μάθουν ποιος προκάλεσε αυτή την καταστροφή.

Αυτοί, μια μικρή ομάδα στην ΚΤΚ, ενεργώντας με την υποστήριξη εξωτερικών παραγόντων που πίστευαν ότι είχαν πολλά να κερδίσουν, είναι οι πραγματικοί ένοχοι. Με τα δικαστήρια να στρέφονται εναντίον τους, τώρα προσπαθούν ακόμα πιο απελπισμένα να παραμείνουν στα παρασκήνια.