Αμερικάνικη Εγκληματολογική έρευνα υπό εξέλιξη στην FBME Bank

7 Αυγούστου 2014

Ειδικοί εγκληματολογικοί λογιστές, έφθασαν στην Κύπρο την Τετάρτη 30 Ιουλίου, για να πραγματοποιήσουν έρευνα σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που τηρεί η τράπεζα FBME για Ξέπλυμα Χρήματος. Η έρευνα αποτελεί μέρος της συνεργασίας της Τράπεζας με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών μετά από την ανακοίνωση ευρημάτων της υπηρεσίας FinCEN, με ημερομηνία 15 Ιουλίου 2014.

Η FBME θα απαντήσει στα θέματα που τέθηκαν από το Αμερικάνικο Υπουργείο Οικονομικών, ως αποτέλεσμα της ανεξάρτητης έρευνας που έχει ξεκινήσει. Η Τράπεζα είναι σταθερά προσηλωμένη στο πρόγραμμα καταπολέμησης βρώμικου χρήματος και επαναβεβαιώνει την κατηγορηματική δέσμευση της να επιλύσει τα θέματα που τέθηκαν στην Ανακοίνωση Πορισμάτων και Ανακοίνωση Προτεινόμενων Κανονισμών στην πλήρη ικανοποίησης της FinCEN.

Σε δήλωσή τους, οι μέτοχοι της FBME είπαν ότι η έρευνα θα είναι ενδελεχής, θα τύχει συνεργασίας από την FBME και θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Το έργο θα έχει ιδιαίτερη αναφορά στη συμμόρφωση της Τράπεζας με Ευρωπαϊκούς εγκεκριμένους κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής και «Know Your Customer» για Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έχει διορίσει διεθνή νομική εταιρεία στην Ουάσιγκτον σε σχέση με θέματα που έχει θέσει το Αμερικανικό Yπουργείο Οικονομικών.

Οι μέτοχοι της τράπεζας FBME έχουν ζητήσει επαρκή χρόνο για να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ξεκίνησε μια καινούρια εξέταση στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Κύπρο, σύμφωνα με τη συνήθη ρυθμιστική πρακτική. Αυτή ακολουθεί μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της FBME, η οποία διεξήχθει πριν από μερικές εβδομάδες για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας από τη διεθνή εταιρεία συμβούλων PwC, μεταξύ 17 Ιουνίου και 4 ιουλίου. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δεν έχουν κοινοποιηθεί στην FBME ή τους μετόχους της.

 Οι μέτοχοι της τράπεζας FBME πρόσθεσαν ότι η οικονομική θέση της Τράπεζας είναι υγιής και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την κεφαλαιακή επάρκεια και τις απαιτήσεις φερεγγυότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ο δείκτης βραχυπρόθεσμης ρευστότητάς της ήταν 104%, αρκετός για να καλύψει όλες τις καταθέσεις.