Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ Διατάσσει την ΚΤΚ να Επιτρέψει στους Ιδιοκτήτες και Διευθυντές της FBME Πρόσβαση στην Τράπεζα

1 Αυγούστου 2016

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) στο Παρίσι διέταξε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να επιτρέψει στους μετόχους και διευθυντές της FBME Bank, πρόσβαση στην τράπεζα. Η πρόσβαση τους είχε απαγορευθεί από τις 31 Μαρτίου 2016, από τότε που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) απέλυσε 140 υπαλλήλους στην Κύπρο.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί παλαιότερη «πρόσκληση» που εξέδωσε το Διαιτητικό Δικαστήριο.

Η απαγόρευση πρόσβασης των ιδιοκτητών στα γραφεία της Τράπεζας και η μαζική απόλυση του προσωπικού της FBME έγιναν από τον κ. Κρις Ιακωβίδη που διορίστηκε από την ΚΤΚ ως διαχειριστής/πράκτορας για να διευθύνει τις εργασίες της FBME Bank. Στην πραγματικότητα, ο κ. Ιακωβίδης δεν έχει καμία εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και σπάνια βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος της FBME, παρά το γεγονός ότι πληρώνεται από τα ταμεία της FBME και των καταθετών της.

Έχοντας επίγνωση της έλλειψης της εμπειρίας του στον τραπεζικό κλάδο, η ΚΤΚ επέτρεψε στον κ. Ιακωβίδη να ακολουθήσει τις άλλες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ορίζοντας ως αναπληρωτή το κ. Μάριο Χριστοδουλίδη. Αυτή η κίνηση δεν έχει βελτιώσει ιδιαίτερα την κατάσταση με την FBME καθώς ο κ. Χριστοδουλίδης δεν έχει εμπειρία στον διεθνή τραπεζικό κλάδο, όντας πρώην περιφερειακός διευθυντής του υποκαταστήματος της Ελληνικής Τράπεζας στη Λεμεσό και υπάλληλος του κυπριακού υποκαταστήματος της πρώην Εμπορικής Τράπεζας.

Ιστορικό

Η Διαιτησία βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΔΕΕ από το δεύτερο εξάμηνο του 2014, εξετάζοντας τις αξιώσεις των ιδιοκτητών της FBME για αποζημίωση κατά της Δημοκρατίας της Κύπρου, υπό τους όρους της διεθνούς συμφωνίας του 2003 μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, που προστατεύει τα δικαιώματα των επενδυτών στη κάθε χώρα. Αυτή η Συνθήκη αγνοήθηκε από την ΚΤΚ όταν έκανε κατάληψη του κυπριακού υποκαταστήματος και των εργασιών του με τις αξιώσεις για αποζημίωση να καθορίζονται στις εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της Διαιτησίας βρίσκονται στο https://fbmeltd.com/icc-arbitral-tribunal-finds-it-has-jurisdiction-in-arbitration-proceedings-between-fbme-banks-owners-and-the-republic-of-cyprus/