Διευκρίνιση: Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ διατάζει την Κυπριακή Δημοκρατία να επιτρέψει στους Ιδιοκτήτες και Διευθυντές της FBME Πρόσβαση στην Τράπεζα

7 Αυγούστου 2016

Με δύο αποφάσεις του ημερομηνίας 27 Μαΐου και 26 Ιουλίου 2016, το Διαιτητικό Δικαστήριο που συγκροτείται στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ΔΕΕ) στο οποίο κατέφυγαν οι ιδιοκτήτες της FBME, κύριοι Ayoub Farid Michel Saab και Fadi Saab, εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάσισε ότι οι ενάγοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών γραφείου. Διάφορες πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις από τις κυπριακές αρχές σε σχέση με τις αποφάσεις αυτές έχουν δημοσιευτεί. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως παραπλανητικές.

Σε αντίθεση με τις εντυπώσεις που αυτές οι δηλώσεις επιδιώκουν να δημιουργήσουν, το Διαιτητικό Δικαστήριο επέτρεψε την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος σε όλους εκείνους που τη ζήτησαν, δηλαδή τους ενάγοντες, κύριους Ayoub Farid Michel και Fadi Saab.

Επιπρόσθετα, εάν το Διαιτητικό Δικαστήριο αρνιόταν να παρέμβει, σε προσωρινή βάση, στην εκκαθάριση του υποκαταστήματος, το θέμα αυτό παραμένει «ζωντανό» και θα μελετηθεί κατά την εξέταση της ουσίας της υπόθεσης.

Οι δηλώσεις επίσης δεν αναφέρουν ότι η απόφαση για εκκαθάριση του υποκαταστήματος σήμερα αμφισβητείται ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων, έτσι ώστε η de facto εκκαθάριση που πραγματοποιείται σήμερα και όλες οι σχετικές ενέργειες ή αποφάσεις είναι παράνομες.

Οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για την Κυπριακή Δημοκρατία και η Δημοκρατία δεν έχει την εξουσία να μεταβάλει την ουσία τους είτε με δημόσια δήλωση ή άλλο τρόπο.